Inspektor Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

Inspektor Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Zastępca Inspektora Ochrony Danych (IOD)
kom. Jolanta Cichosz Ewa Segin

adres: ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

telefon: 47 74 16 516

adres: ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

telefon: 47 74 16 524

e-mail: iod.gdansk@gd.policja.gov.pl

Informujemy, że podane dane kontaktowe nie służą do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku w trybie RODO *

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku w trybie DODO **

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016, s.1),

** dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. UE z 4.5.2016,L 119/89)

Powrót na górę strony