Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Telefon: 47 74 16 153

e-mail: kadry.gdansk@gd.policja.gov.pl

Do zakresu zadań wydziału należy w szczególności:

  1. wypracowywanie strategicznych kierunków polityki kadrowej w Komendzie;

  2. realizowanie przedsięwzięć związanych z przyjętą przez Komendanta Miejskiego Policji polityką kadrową;

  3. inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie struktur organizacyjnych i funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych Policji;

  4. prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;

  5. planowanie zatrudnienia i dobór pracowników do pracy w Komendzie;

  6. przyjmowanie do służby w Komendzie kandydatów spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji opracowanych przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku;

  7. prowadzenie zarządzanych przez Komendanta Miejskiego Policji postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe;

  8. planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz kultury w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy;

  9. prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli oraz całości prac związanych z nadzorem nad tym zagadnieniem;

  10. realizowanie zadań w obszarze przygotowań obronnych w zakresie zastrzeżonym dla Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego.

Powrót na górę strony