Wydział do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń

Wydział do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń

Wydział do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń

Telefon: 47 74 16 653

e-mail: wpd.gdansk@gd.policja.gov.pl

Do zakresu zadań wydziału należy w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia drogowe;

  2. prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa w ruchu drogowym;

  3. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz nad prowadzeniem ewidencji zdarzeń drogowych;

  4. współdziałanie z innymi służbami Policji w zakresie zwalczania przestępczości pospolitej;

  5. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

  6. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem pozwoleń na posiadanie broni pneumatycznej, miotaczy gazu obezwładniającego, narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu w postaci określonej w przepisach broni białej, broni cięciwowej w postaci kusz i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób z pomocą energii elektrycznej;

  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach.

Powrót na górę strony