Wiadomości

Policjanci ruchu drogowego biorą udział w działaniach „Bezpieczny pieszy”.

Data publikacji 20.05.2022

Od rana policjanci gdańskiej drogówki prowadzą działania kontrolno- prewencyjne pn. „Bezpieczny pieszy”. Głównym celem akcji jest zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz przypomnienie, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są również pełnoprawnymi użytkownikami dróg.

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania „Bezpieczny pieszy”. Mundurowi szczególną uwagę zwrócą na wykroczenia popełniane nie tylko wobec pieszych, ale także przez nich. Większą liczbę patroli spotkamy w obrębie przejść dla pieszych, gdyż to właśnie w tych miejscach najczęściej dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków.

Kierowcom przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność i zwolnić. Pod żadnych pozorem nie można omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Pieszym natomiast przypominamy, że zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez jezdnię. Poruszając się po drogach, każdy uczestnik ruchu powinien mieć na uwadze fakt, że piesi to pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego, którzy jednocześnie są niechronionymi uczestnikami i podczas zderzenia z pojazdem mają znacznie mniejsze szanse na uniknięcie poważnych obrażeń.

Powrót na górę strony