Wiadomości

Gdańscy policjanci podsumowali osiem miesięcy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 09.09.2021

Gdańscy policjanci podsumowali zgłoszenia internautów odnotowane na krajowej mapie zagrożeń, podczas ośmiu miesięcy 2021 roku. Mieszkańcy Gdańska oraz goście zaznaczyli łącznie 3142 miejsc, w których ich zdaniem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Policjanci korzystając z tych informacji codziennie przeprowadzają interwencje, które w sposób bezpośredni likwidują te zagrożenia.

Od stycznia do końca sierpnia 2021 roku gdańscy policjanci odnotowali na terenie miasta 3142 zgłoszeń, które zostały naniesione przez internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjanci potwierdzili prawie 44 % z nich. Wspomniana aplikacja od momentu jej uruchomienia cieszy się bardzo dużą popularnością. Mieszkańcy aktywnie informują Policję o pojawiających się zagrożeniach. Dzięki takiej współpracy funkcjonariusze mogą skutecznie zadziałać nawet w sytuacji, gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas. Do najczęstszych nieprawidłowości wskazywanych od początku roku przez internautów na terenie Gdańska zaliczyć można nieprawidłowe parkowanie – to ponad 55 % wszystkich zgłoszeń. W dalszej kolejności internauci wskazywali miejsca, w których dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych czy przekraczania dozwolonej prędkości. Te zgłoszenia oscylują w granicy 10 % ogółu zgłoszeń.

Dzięki zgłoszeniom internautów policjanci za pośrednictwem innych instytucji, którym zgłaszali, nurtujące mieszkańców problemy, doprowadzili rozwiązania kilku spraw, i tak np. policjanci po zgłoszeniu od mieszkańców zlikwidowali kilka dzikich wysypisk śmieci, które znajdowały się przy ul. De Gaulle’a, Do studzienki, Chopina i Bursztynowej. Funkcjonariusze zobligowali zarządców terenu do jego uprzątnięcia. Właściciele posesji po interwencji policjantów uporządkowali teren.

Policjanci wyeliminowali zagrożenie związane z organizowaniem nielegalnych rajdów na terenie byłej żwirowni przy ul. Warszawskiej. W tej sprawie policjanci ruchu drogowego wystąpili do zarządcy terenu o ustawianie betonowych bloków uniemożliwiających wjazd na wymieniony teren. W połowie czerwca 2021 roku takie bloki zostały ustawione. Policjanci zareagowali również na sygnały dotyczące złej organizacji ruchu czy też niewłaściwej infrastruktury drogowej przy takich ulicach jak Strajku Dokerów, Jabłoniowa, Bysewska i Turystyczna. Na skutek wystosowanych wniosków przez policjantów zarządcy drogi uzupełnili ubytki w nawierzchni lub też poprawili oznakowanie.

Ponadto wiele zgłoszeń dotyczyło kierujących, którzy nie stosowali się do znaków drogowych i przekraczali obowiązujące ograniczenia prędkości. Ich weryfikacją zajmowali się funkcjonariusze z gdańskiej drogówki. Najczęściej interweniowali oni na ul. Lawendowe Wzgórze, św.Brata Alberta, al.Adamowicza, Przytulnej i Podwalu Przedmiejskim, gdzie internauci sygnalizowali na KMZB częste przekraczanie dozwolonej prędkości. Kierowani w ten rejon policjanci, za popełnianie wspomnianego wykroczenia nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie oraz zatrzymywali prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h.

Na 3142 wszystkich otrzymanych sygnałów policjanci potwierdzili 1370 z nich, te miejsca zostały objęte nadzorem w celu usunięcia zagrożeń oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Funkcjonariusze zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Policjanci proszą o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.