Instytucje i placówki pomocowe

INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCOWE

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DYŻURÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyżury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

INFORMATOR TELEADRESOWY
– DANE PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC W RODZINIE

INFORMATOR TELEADRESOWY
 


 

PRZEMOC DOMOWA

DANE TELEADRESOWE FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PROWADZĄCYCH SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO, ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE, ŚWIADCZĄCYCH POMOC DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2021 r

Baza dotycząca podmiotów wsparcia w przemocy w rodzinie na terenie województwa pomorskiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

 

Powrót na górę strony