Komisariat Policji VIII w Gdańsku

Dzielnicowi Komisariatu Policji VIII w Gdańsku

Uwaga!

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji nr VIII w Gdańsku:

asp. szt. Wiesław Rudnicki
Nr telefonu: 47 741 68 30

e-mail: wieslaw.rudnick@gd.policja.gov.pl

asp. Artur Czarnota
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk70@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 70
Nr telefonu: 
571 335 079 / 47 741 68 12

Ulice: Tadeusza Tylewskiego, Grażyny Bacewicz, Otwarta, Karola Kurpińskiego, Ignacego Paderewskiego, Piotra Czajkowskiego, Franciszka Liszta, Ludwika Beethovena, Macieja Kamieńskiego, Zygmunta Noskowskiego, Niccolo Paganiniego, Wolfganga Mozarta, Ryszarda Wagnera, Jana Sebastiana Bacha, Witolda Małcużyńskiego, Roberta Schumana.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: pobliże placówek handlowych- w porze wieczorowej grupują się osoby, które zakłócają spoczynek nocny, zaśmiecają, spożywają alkohol, ul. Paderewskiego 9-11.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino, Rada Dzielnicy "Suchanino".

Ocena działania: częściowe ograniczenie wymienionego zjawiska, kontynuacja planu działania priorytetowego z I półrocza.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: pobliże placówek handlowych- w porze wieczorowej grupują się osoby, które zakłócają spoczynek nocny, zaśmiecają, spożywają alkohol, ul. Paderewskiego 9-11.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino, Rada Dzielnicy "Suchanino".

Ocena działania:

asp. Tomasz Masowa
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk71@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 71
Nr telefonu:
571 335 075 / 47 741 68 29

Ulice: Jana Sobieskiego (od nr 54 do 90), Kręta (od nr 7 do 39), Mariana Smoluchowskiego (od nr 2 do 18 - nr parzyste), Dębinki, Dębowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Daniela Fahrenheita, Kolejowa, Józefa Hoene - Wrońskiego, Wronia, Juliana Tuwima, Śniadeckich, Jana Dantyszka, Elizy Orzeszkowej, Daniela Chodowieckiego, Mikołaja Kopernika, Jarowa (od nr 4 do 5), Aleja Zwycięstwa (od nr 40 do 59 i od nr 8 do 12 - nr parzyste), gen. Henryka Dąbrowskiego, Powstańców Warszawskich (od nr 2 do 46- nr parzyste), Płowce, Wrocławska, Świdnicka, księcia Józefa Poniatowskiego, Żołnierska, Marszałka Ferdynanda Focha, Kolonia Praca, Kolonia Jordana, Kolonia Stanisława Przybyszewskiego, Kolonia Ochota, Łukasza Dziekuć - Maleja, Jana Kozietulskiego, Plac Zebrań Ludowych, Plac dr Stefana Michalaka, 3-go Maja, Gradowa.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: cmentarz żołnierzy radzieckich- akty wandalizmu, niszczenia mienia, zakłóceń porządku publicznego, ul. gen. Giełguda.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, ZDiZ, Rada Dzielnicy „Aniołki”.

Ocena działania: znaczne ograniczenie wymienionego zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego i zaśmiecanie przez osoby bezdomne przebywające w pustostanach, ul. Kolonia Jordana 23.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Gdańskie Nieruchomości Obszar Administracyjny nr 1, MOPR, Straż Miejska.

Ocena działania:

asp. sztab. Krzysztof Karpiuk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk72@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 72
Nr telefonu:
571 335 083 / 47 741 68 16

Ulice: Powstańców Warszawskich (od nr 13 do 57- nr nieparzyste i od nr 66 do70- nr parzyste), Legnicka, Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Pankiewicza, Taborowa, Ojcowska, Brukowa, Nad Jarem, Zakosy, Skarpowa, Leona Wyczółkowskiego, Kolonia Wyżyny, Józefa Wieniawskiego, Cygańska Góra.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: w godzinach popołudniowych gromadzą się osoby, które zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają, spożywają alkohol, ul. Wieniawskiego, rejon Winnej Góry.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy, GDZiZ.

Ocena działania: zjawisko zostało częściowo ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: w godzinach popołudniowych gromadzą się osoby, które zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają, spożywają alkohol, ul. Wieniawskiego, rejon Winnej Góry.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy „Siedlce”, GZDiZ.

Ocena działania:

asp. Marcin Bańczyk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk73@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 73
Nr telefonu:
571 335 076 / 47 741 68 26

Ulice: Księdza Franciszka Rogaczewskiego, Górka, Nowe Ogrody (od nr 1 do 12), Pohulanka (bez budynków), Wesoła, Pobiedzisko, Kłopot, Kartuska (od nr 12 do 128- parzyste), Jacka Malczewskiego, Generała Grota-Roweckiego (od nr 1 do 9), Ciasna, Jasna, Kościelna, Szara, Michała Ogińskiego, Skrajna, Andrzeja Struga (od nr 1 do 16).

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: w bramie wejściowej do budynku gromadzące się osoby zakłócają porządek publiczny, używają słów nieprzyzwoitych, spożywają alkohol, ul. Szara 11.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy "Siedlce".

Ocena działania: zjawisko zostało częściowo ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: w bramie wejściowej do budynku gromadzące się osoby zakłócają porządek publiczny, używają słów nieprzyzwoitych, spożywają alkohol, ul. Szara 11.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy "Siedlce".

Ocena działania:

asp. sztab. Jan Chmieliński
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk74@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 74
Nr telefonu:
571 335 080 / 47 741 68 27

Ulice: Reduta Miejska, Nowe Ogrody (od nr 27 do 37), Strzelecka, Kurkowa, Kartuska (od nr 5 do 213- nr nieparzyste), Generała Józefa Bema, Jana Chryzostoma Paska, Generała Józefa Sowińskiego, Tarasy, Winnicka, Zagrodowa, Zakopiańska, Seweryna Goszczyńskiego, Lecha Bądkowskiego, Zagórna, Starodworska, Kolonia Zręby, Powstańców Warszawskich (od nr 1 do 3- nr nieparzyste).

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: na terenie placu zabaw w godzinach popołudniowych gromadzą się osoby, które zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają, spożywają alkohol, ul. Kartuska 17.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzyszenie "Nasze Siedlce".

Ocena działania: zjawisko częściowo zostało ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: na terenie placu zabaw w godzinach popołudniowych gromadzą się osoby, które zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają, spożywają alkohol, ul. Kartuska 17.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzyszenie "Nasze Siedlce".

Ocena działania:

sierż. sztab. Jakub Wocial
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk75@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 75
Nr telefonu: 
571 335 052 / 47 741 68 10

Ulice: Myśliwska (od nr 25 do 119- nr nieparzyste i od 40 do 102- nr parzyste), Myśliwskie Wzgórze, Morenowe Wzgórze, Królewskie Wzgórze, Świstaka, Bażantowa, Głuszca, Cietrzewia, Jasieńska (od nr 70 do 88), Andersa.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: teren przyległy do zbiornika wodnego Staw Wróbla - zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, ul. Myśliwska 102.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Administracja Osiedla Alfa Park A i B, GZDiZ.

Ocena działania: zjawisko zostało w znaczny sposób ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: teren zieleni przyległy do zbiornika wodnego „Jasień”- niszczenie, zaśmiecanie i uszkadzanie roślinności w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, ul. Andersa.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Administracja Osiedla Alfa Park IV i V, GZDiZ.

Ocena działania:

asp. sztab. Tomasz Bieńkowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk76@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 76
Nr telefonu:
571 335 074 / 47 741 68 19

Ulice: Kartuska 330-379A, Jeziorowa, Pelczara, Leszczynowa nr 1-35, Gabrysiak, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Orzechowa, Pałubickiego, Jaworowa, Limbowa, Jabłoniowa nr 2-4, Damroki, Goska, Stolema nr 22-52, Blizbora, Pólnicy, Kraśnięta, Remusa, Łowców, Szczytników, Kuszników, Włóczników, Zwierzyniecka, Borsucza, Łosia, Rysia, Szynszylowa, Gronostajowa, Jasieńska nr 1-103, nr 2-68, Adamowicza (do wiaduktu z al. Armii Krajowej).

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: teren zieleni, na którym znajduje się plac zabaw dla dzieci i siłownia - w godzinach popołudniowo wieczornych na ww. osoby wyprowadzają psy na spacer, które są spuszczane ze smyczy, ul. Stolema.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM "Jasień".

Ocena działania: zjawisko zostało częściowo ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: teren zieleni, na którym znajduje się plac zabaw dla dzieci i siłownia - w godzinach popołudniowo wieczornych na ww. osoby wyprowadzają psy na spacer, które są spuszczane ze smyczy, ul. Stolema.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM "Jasień", lokalna gazeta Dzwonek Jasieński.

Ocena działania:

sierż. Filip Szczepkowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

UWAGA! Czasowe zastępstwo!

e-mail:
dzielnicowy.gdansk77@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 77
Nr telefonu:
571 335 084 / 47 741 68 14

Ulice: Źródlana, Jasińskiego, Komedy, Życzliwa, Kartuska 414A-434C, Szczęśliwa, Przytulna, Taneczna, Miłosna, Serdeczna, Sympatyczna, Pomyślna, Przyjazna, Osińskiego, Cieślaka, ROD Jasień, ROD im. Obrońców Wybrzeża i ROD im. J. Wybickiego.

Zdiagnozowane zagrożenia: teren działek - przebywają osoby bezdomne, które zaśmiecają, spożywają alkohol, niszczą mienie, ul. Źródlana 80.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, mieszkańcy, MOPR.

Ocena działania: zjawisko zostało w znaczący sposób ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: rejon w pobliżu sklepu Żabka – zaśmiecanie i zakłócanie porządku publicznego, ul. Sympatyczna 20.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie lub wyeliminowanie występowania zjawisk.

Zaangażowane podmioty: administracja wspólnoty mieszkaniowej Bamit, właściciel sklepu Żabka, Straż Miejska.

Ocena działania:

st. asp. Łukasz Chotomski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk78@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 78
Nr telefonu: 
571 335 081 / 47 741 68 24

Ulice: Archimedesa, Newtona, Rondo Hakemberga, Wileńska, Morenowa, Nobla, Volty, Grodzieńska, Schuberta, Suwalska, Pascala, Fultona, Raciborskiego, Myczkowskiego, Czubińskiego, Pasteura, Nałkowskiej, Gojawiczyńskiej, Jaśkowa Dolina, Trzy Lipy, Edisona, Zabłockiego, Na Wzgórzu, Migowska, Romera, Falista, Brożka, Rakoczego nr 9-23, Piecewska.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zaplecze sklepu Biedronka, w godzinach porannych i południowych gromadzą się osoby bezdomne, które zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają, spożywają alkohol, ul. Nałkowskiej 1A.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie lub ograniczenie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM MORENA, MOPR, Centrum Kultury im. Jana Pawła II.

Ocena działania: zjawisko zostało częściowo ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zaplecze sklepu Biedronka, w godzinach porannych i południowych gromadzą się osoby bezdomne, które zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają, spożywają alkohol, ul. Nałkowskiej 1A.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie zdiagnozowanego zjawiska.

Zaangażowane podmioty:

Ocena działania:

asp. sztab. Jarosław Wesołowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk79@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 79
Nr telefonu:
571 335 085 / 47 741 68 11

Ulice: Marusarzówny, Kusocińskiego, Czecha, Wyrobka, Żylewicza, Bulońska 3, Związku Jaszczurczego, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Powstania Kościuszkowskiego, Zacna, Szczodra, Wołkowyska, Dolne Migowo, Magellana, Kolumba, Matuszewskiego, Dobrowolskiego, Amundsena, Arctowskiego.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: rejon schodów, gromadzące osoby zakłócają porządek publiczny, ul. Matuszewskiego 15.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Ocena działania: zjawisko w znaczny sposób zostało ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: miejsce wypoczynku dla rodzin, dochodzi tu do zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego, ul. Magellana 14.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, administracja wspólnoty mieszkaniowej, GZDiZ.

Ocena działania:

st. asp. Sławomir Nędzi
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk80@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 80
Nr telefonu:
571 335 077 / 47 741 68 28

Ulice: Kartuska (od nr 214 do 250), Ujeścisko, Łabędzia, Nowolipie, Pagórkowa, Matecznikowa, Olchowa, Magnoliowa, Zielony Stok, Słoneczna Dolina, Świętego Huberta, Profesora Stefana Hausbrandta, Czesława Miłosza, Migdałowa, Stanisława Lema, Andrzeja Struga (od nr 18 do 40), Cedrowa (od 1 do 27), Wiśniowa, Śliwkowa, Lipowa, Cisowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, Myśliwska (od nr 1 do 24), Stolema (od nr 1 do 20), Leśny Potok. Rakoczego 30 i 32.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: teren działek, w altanach przebywają osoby bezdomne, które dokonują uszkodzeń i kradzież, zaśmiecają teren ogrodu działkowego, ul. Łabędzia.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd ROD Remontowe.

Ocena działania: zjawisko zostało w znaczny sposób ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: rejon zbiornika retencyjnego i rejon w pobliżu sklepu Biedronka - gromadzą się osoby bezdomne, które zaśmiecają, spożywają alkohol po czym przebywając przy sklepie Biedronka wyłudzają pożywienie i pieniądze, ul. Kartuska 257.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, MOPR Gdańsk, GZDiZ.

Ocena działania:

mł. asp. Kamil Sokołowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk81@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 81
Nr telefonu:
571 335 082 / 47 741 68 13

Ulice: Warneńska, Belgradzka, Orańska, Budapesztańska, Piekarnicza, Burgaska, Bulońska (od nr 4 do 46), Widok, Myśliwska (od nr 26 do 36- nr parzyste), Wiewiórcza, ROD Na Wzgórzu.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: teren zielony, plac zabaw - zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, ul. Bulońska 30.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Ocena działania: zjawisko zostało znacznie ograniczone.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: pobliże budynków mieszkalnych - zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, ul. Bulońska 42 i 44.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,LWSM Morena”.

Ocena działania:

st. asp. Robert Borowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk82@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 82
Nr telefonu:
571 335 078 / 47 741 68 15

Ulice: Juliusza Słowackiego (od nr 83 do 155- nr nieparzyste i od nr 96 do 130- nr parzyste), Mazowiecka, Leśna Góra, Góralska, Niedźwiednik, Podkarpacka, Rondo Świętego Jana De La Salle, Dolne Młyny, Dolne Migowo, Potokowa, Matemblewska, Górzysta, Ogrodowa, Zielone Wzgórze, Jerzego Giedroycia, Jerzego Waldorffa, Jana Karskiego, Kiełpińska, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Księdza Józefa Tischnera, Nowiec, Wichrowe Wzgórze.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: teren za pawilonami handlowymi- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, ul. Mazowiecka 1A.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Niedźwiednik, Rada Osiedla „Brętowo”.

Ocena działania: częściowe ograniczenie zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: teren za pawilonami handlowymi- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, ul. Mazowiecka 1A.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne ograniczenie występowania zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Niedźwiednik, Rada Osiedla „Brętowo”.

Ocena działania:

Powrót na górę strony