Komisariat Policji VI w Gdańsku

Dzielnicowi Komisariatu Policji VI w Gdańsku

Uwaga!

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Referatu Prewencji Komisariatu Policji nr VI w Gdańsku:

asp. sztab. Adam Symonowicz
Nr telefonu: 47 741 17 20

e-mail: adam.symonowicz@gd.policja.gov.pl

st. sierż. Bartosz Cajzer
Komisariat Policji VI w Gdańsku

UWAGA! Czasowe zastępstwo!

e-mail:
dzielnicowy.gdansk64@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 64
Nr telefonu:
571 335 061 / 47 741 17 25

Ulice: Brzeźnieńska, Karola Chodkiewicza, Cicha, Czarny Dwór, Dworska, Aleja gen. Józefa Hallera (od nr 221 do 273), Herbowa, Konrada Korzeniowskiego, Łamana, Mazurska, Miła, Młodzieży Polskiej, Oksywska, Orla,  Emilii Plater,  Południowa, Północna, Kazimierza Pułaskiego, Sternicza, Walecznych, Wczasy, Zdrojowa.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w porze wieczorowo-nocnej w rejonie kompleksu handlowego, ul. Dworska 27.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Biuro Obsługi Mieszkańców nr 9, Straż Miejska, Rada Dzielnicy Brzeźno, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządca Nieruchomości „Tessa”.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: nieprawidłowe parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych lub niezgodnie z przepisami w rejonie, ul. Południowa.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Biuro Obsługi Mieszkańców nr 9, Biuro Zarządcy Nieruchomości ,,Administrator'', Referat III Straży Miejskiej, właściciele i mieszkańcy posesji, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Ocena działania: zakładany cel został osiągnięty.

mł. asp. Zygmunt Piątkowski
Komisariat Policji VI w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk65@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 65
Nr telefonu:
571 335 061 / 47 741 17 25

Ulice: Władysława Broniewskiego, Zbigniewa Cybulskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Iwo Galla, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gdańska, Tadeusza Gwiazdowskiego, Bogumiła Kobieli, Józefa Kotarbińskiego, Ignacego Krasickiego, Łozy, Juliusza Osterwy, Polskiego Czerwonego Krzyża, Portowców, Ludwika Solskiego,  Sybiraków, Uczniowska (do nr 36 do 52 parzyste), Aleksandra Zelwerowicza.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: wzrost przestępstw oraz wykroczeń związanych z uszkodzeniem mienia, kradzieżami oraz tzw. "dzikimi wysypiskami" w rejonie garaży przy ul. Kobieli w Gdańsku i na pobliskich terenach zielonych.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Gdańsk Brzeźno, Zarządca Nieruchomości „Tessa”, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 9, Właściciele garaży, ul. Kobieli.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku w rejonie przyległym do pawilonów handlowych, ograniczenie grupowania się w powyższym miejscu osób bezdomnych, ul. Gałczyńskiego 1.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Biuro Zarządcy Nieruchomościami "Administrator", Straż Miejska, osoby. prowadzące działalność w pawilonach handlowych, Rada Dzielnicy Brzeźno, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, mieszkańcy pobliskich budynków mieszkalnych.

Ocena działania: osiągnięto zakładany cel.

sierż. Bartosz Wieczyński
Komisariat Policji VI w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk66@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 66
Nr telefonu:
571 335 064 / 47 741 17 25

Ulice: Bliska, Floriańska, Marynarki Polskiej (od 2 do 24 parzyste i od 1 do 15 nieparzyste), Mylna, Na Zaspę, Oliwska, Podjazd, Przemysłowa, Rybołowców, Solec, Strajku Dokerów, Szkolna, Wilków Morskich, Wolności, Wysoka, Zamknięta.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu oraz powodowanie zgorszenia dla osób postronnych i dzieci, zbieg ulic Marynarki Polskiej – Wolności oraz skwer zieleni w pobliżu.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Rada Dzielnicy Gdańsk Nowy Port, BOM-9 Gdańskich Nieruchomości, Zarządzanie Nieruchomościami „WIZAN”, Straż Miejska.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zagrożenia: dewastacja infrastruktury przyległej i zanieczyszczanie/zaśmiecanie przestrzeni publicznej przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości, rejon przyległy do przedszkola „Bursztynek” i posesja- ul. Wolności 24/25A/26.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Gdańskie Nieruchomości BOM, SM, GKRPA, Rada Dzielnicy Nowy Port, spółdzielnia „WIZAN”.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawisk.

podkom. Adrian Czyż
Komisariat Policji VI w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk67@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 67
Nr telefonu:
571 335 066 / 47 741 17 24

Ulice: Jana Długosza, ks. Mariana Góreckiego, Plac ks. prał. Jana Gustkowicza, Kasztanowa, Krzywa, Marynarki Polskiej 60 (Rodzinne Ogródki Działkowe im. Bohaterów Monte Cassino), Przyjaciół, Spokojna, Starowiślna, Władysława IV, Wyzwolenia.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: kradzieże z garaży blaszanych przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia/Kasztanowa.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3 Gdańsk, Rada Dzielnicy Nowy Port, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: parkowanie pojazdów w miejscu niedozwolonym tj. w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ul. Marynarki Polskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, lokalna społeczność, Rada Dzielnicy Nowy Port, Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Marynarki Polskiej.

Ocena działania: zakładany cel został osiągnięty.

mł. asp. Dominik Nakonieczny
Komisariat Policji VI w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk68@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 68
Nr telefonu:
571 335 065 / 47 741 17 24

Ulice: Mariana Chodackiego, Gwiazdy Morza, Handlowa, Letnicka, Marynarki Polskiej (od nr 66 do 100 parzyste i od nr 53 do 87 - nieparzyste), Aleja Macieja Płażyńskego, Rondo Tadeusza Mazowieckiego, Antoniego Michny,  Narwicka, Niecała, Pokoleń Lechii Gdańsk, Rybitwy,  Sielska, Starowiejska, Sucha, Szklana Huta, Śnieżna, Uczniowska (od nr 1 do 37 nieparzyste i 22), Wielopole, Wiślna, Załogowa, Żaglowa.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz nieprawidłowe parkowanie w strefie zamieszkania w rejonie osiedli, placówek handlowych i przedszkola w obrębie ul. Letnickiej 2.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie lub wyeliminowanie występowania wyżej wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd Rady Dzielnicy Letnica, Administracja osiedli: Latarników, Przystań, Padministracja, Nowa Letnica, Porto, Noclegownia św. Brata Alberta, Wydział Reintegracji Osób w Bezdomności, Ośrodki Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenie ładu i porządku poprzez grupowanie się osób spożywających alkohol w rejonie opuszczonego budynku, ul. Rybitwy 1.

Zakładany cel do osiągnięcia: znaczne zmniejszenie ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Letnica, Administracja osiedli, Wspólnoty Mieszkaniowe, Noclegownia św. Brata Alberta, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.

Ocena działania:ograniczono występowanie wyżej wymienionego zjawiska.

st. post. Patryk Gładyszewski
Komisariat Policji VI w Gdańsku

UWAGA! Czasowe zastępstwo!

e-mail:
dzielnicowy.gdansk69@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 69
Nr telefonu: 
571 335 062 / 47 741 17 29

Ulice: Chwaszczyńska, Marynarki Polskiej (od nr 130 do 148 parzyste i od 89 do 97 nieparzyste), Na Ostrowiu, Okrąg, Mikołaja Reja, Swojska, Twarda, Zielony Trójkąt.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenie ładu i porządku publicznego oraz żebractwo osób nietrzeźwych w rejonie placówek handlowych w obrębie Skweru im. Arkadiusza Arama Rybickiego, ul. Marynarki Polskiej 136 i ul. Mikołaja Reja 36.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Rada Dzielnicy Młyniska, Administracja osiedli ul. Mikołaja Reja/Marynarki Polskiej, Noclegownia św. Brata Alberta, Centrum Pomocy Socjalnej nr 9.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w obrębie nowo wybudowanego kompleksu mieszkalnego, ul. Marynarki Polskiej 132 oraz ul. Mikołaja Reja 36.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie lub wyeliminowanie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Młyniska, Administracja osiedli, Noclegownia św. Brata Alberta, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 9, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.

Ocena działania: zakładany cel został osiągnięty.

Powrót na górę strony