Komisariat Policji III w Gdańsku

Dzielnicowi Komisariatu Policji III w Gdańsku

Uwaga!

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji nr III w Gdańsku:

asp. szt. Kamil Smal
Nr telefonu: 47 741 15 20

e-mail: kamil.smal@gd.policja.gov.pl

sierż. sztab. Łukasz Kaczmarek
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk33@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 33
Nr telefonu:
571 335 027 / 47 741 15 51

Ulice: Stefana Czarnieckiego, Aleja Grunwaldzka (od nr 1 do 51), Aleja gen. Józefa Hallera (od nr 2 do 6- parzyste i od nr 1 do 15 nieparzyste), Stanisława Konarskiego, ks. Leona Miszewskiego, Grzegorza Piramowicza, Towarowa, Trubadurów, Jana Uphagena.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenia porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu peronów i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem w Gdańsku SKM Politechnika ul. Trubadurów.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Społeczność lokalna, Rada Dzielnicy Aniołki, SOK.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu terenów zielonych w rejonie SKM Politechnika, gdzie dochodzi do podrzucania rożnego rodzaju śmieci- dzikie wysypiska śmieci, ul. Trubadurów/Towarowa.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie/wykluczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd Dróg i Zieleni, Rada Dzielnicy Aniołki, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

st. sierż. Tomasz Kuźba
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk34@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 34
Nr telefonu:
571 335 035 / 47 741 15 18

Ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, Bracka, gen. Józefa Fiszera, Aleja Grunwaldzka (od nr 2 do 38), Jarowa (od nr 1 do 3), Kręta (od nr 1 do 7 i od 40 do 68), Ignacego Łukasiewicza, Gabriela Narutowicza, Karola Olszewskiego, Politechniczna, Aleksandra Puszkina, Siedlicka, Mariana Smoluchowskiego (od nr 1 do 17), Jana Sobieskiego (od nr 1 do 52), Romualda Traugutta (od nr 1 do 95 i od nr 2 do 86), Własna Strzecha, Zygmunta Wróblewskiego, Aleja Zwycięstwa (od nr 25 do 39), Park Akademicki.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenia porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem w Gdańsku rejon sklepu Lewiatan ul. Grunwaldzka 24.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie powyższych zdarzeń poprzez podjęcie działań prewencyjnych oraz pozaprewencyjnych.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, społeczność lokalna, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, GZDiZ

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zagrożenie zdrowia oraz życia osób bezdomnych przebywających nielegalnie w pustostanie poprzez wychłodzenie organizmu w okresie zimowym oraz rozpalanie ognia celem ogrzania, ul. Traugutta 81.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie/wykluczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Gdańskie Nieruchomości, Streetworkerzy, Rada Dzielnicy Aniołki, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

mł. asp. Marek Matras
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk35@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 35
Nr telefonu:
571 335 028 / 47 741 15 27

Ulice: Akacjowa, Stefana Batorego (od nr 1 do 23- nieparzyste i od nr 2 do 26 parzyste),  Do Studzienki, Aleja Grunwaldzka (od nr 40 do 118), Jaśkowa Dolina (od 1 do 63- nieparzyste i od 2 do 86 parzyste), Juliusza Kossaka, Jana Matejki, Matki Polki, Partyzantów (od nr 1 do 29), Stanisława Pawłowskiego, Szczepana Pileckiego, Władysława Pniewskiego, Henryka Sienkiewicza, Sobótki, Sosnowa, Józefa Wassowskiego, Park gen. De Gauell'a.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Zakłócenia porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem w Gdańsku rejon boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, ul. Batorego 26.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Społeczność lokalna, ZSS nr1, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego polegające na procederze żebractwa przed sklepem Biedronka, ul. Grunwaldzka 100.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Sklep Biedronka, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

sierż. sztab. Katarzyna Zając
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk36@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 36
Nr telefonu:
571 335 033 / 47 741 15 21

Ulice: Barokowa, Stefana  Batorego (od nr 25 do 49 i od nr 28 do 50), Jana Dekerta gen. De Gauell'a, Gotycka, Aleja Grunwaldzka (od nr 120 do 148 parzyste), Jesionowa, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Obywatelska, Partyzantów (od nr 31 do 101 - nieparzyste i od nr  30 do 78 parzyste), Podleśna, Renesansowa, Romańska, Secesyjna, Juliusza Słowackiego (od nr 2 do 6 parzyste), Stanisława Staszica, Topolowa, Współczesna, Zabytkowa.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenia porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem- rejon pustostanu, ul. Jesionowa 6B.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Społeczność lokalna, ZDiZ, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: grupowanie się młodzieży w rejonie polany leśnej, gdzie dochodzi do zjawiska demoralizacji poprzez spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, ul. Podleśna.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

sierż. Monika Frejer
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk37@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 37
Nr telefonu:
571 335 029 / 47 741 15 18

Ulice: Krzysztofa Arciszewskiego, Bernarda Chrzanowskiego, Mikołaja Gomółki, mjr. Henryka Hubala, Jana Kiepury, Kmieca, Oskara Kolberga, Leśny Stok, Samuela Lindego, Ludowa, Kornela Makuszyńskiego, Partyzantów (od nr 103 do 111- nieparzyste i od 106 do 118 parzyste), Władysława Reymonta, Rodzinna, Rolna, Róży Ostrowskiej, Ludomira Różyckiego, Juliusza Słowackiego  (od nr 8 do 90- parzyste  od nr 1 do 81 nieparzyste), Srebrniki, Tadeusza Sygietyńskiego, Trawki, Franciszka Zubrzyckiego, Aleja Żołnierzy Wyklętych, Skwer prof. Pawła Gałuszki.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w rejonie budynku, ul. Słowackiego 39a.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: społeczność lokalna, Straż Miejska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, GZDiZ.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenie porządku publicznego poprzez parkowanie pojazdów na terenach zielonych, ul. Partyzantów 101.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Lokatorska-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wrzeszcz", Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

st. post. Rafał Kozuń
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk38@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 38
Nr telefonu: 
571 335 037 / 47 741 15 21

Ulice: Mirona Białoszewskiego, Braci Lewonieckich, Ceglana, Fryderyka Chopina, Czarna, Grzegorza Fitelberga, Michała Glinki, Wiktora Gomulickiego, Aleja  Grunwaldzka (od nr 154 do 244 parzyste i od 161 do 239 nieparzyste), Mieczysława Karłowicza, Stefana Kisielewskiego, Kolejarzy, płk. Wilka Krzyżanowskiego, Karola Lipińskiego, Miedziana, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Feliksa Nowowiejskiego, Antoniego Słonimskiego, ks. Bernardan Sychty, Władysława Syrokomli, Karola Szymanowskiego, Edwarda Stachury, Wincentego Pola, Wita Stwosza (od nr 75 do 81 - nieparzyste i od 106 do 112 parzyste), Aleja Wojska Polskiego, Ludwika Zamenhofa, Żeglarska, Władysława Żeleńskiego, Plac gen. Stanisława Maczka, Plac marsz. Józefa Piłsudskiego, Mariana Hemara, Skwer Krzysztofa Kolberga.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem- rejon Placu Maczka, ul. Chopina.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie ilości występowania zdarzeń ze wspomnianej kategorii wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym oraz pozaprewencyjnym.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Społeczność lokalna, GZDiZ, Rada Dzielnicy Strzyża.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: ekspansja dzików, ul. Gomułki, Hubala, Chrzanowskiego, Chopina.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Urząd Miejski w Gdańsku, Rada Dzielnicy Strzyża, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

mł. asp. Artur Śliwa
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk39@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 39
Nr telefonu:
571 335 026 / 47 741 15 17

Ulice: Bolesława Chrobrego (od nr 57 do 79- nieparzyste i od nr 60 do 76 parzyste), Deotymy, Aleksandra Fredry, Górnicza, Grudziądzka, Aleja gen. Józefa Hallera (od nr 122 do 144 parzyste), Dźwigowa, Franciszka Hynka (od nr  13 do 27), Jana Kilińskiego (od nr 35 do 45 i od nr 32 do 52), Koksowa, Kopalniana, Tadeusza Kościuszki (od nr  2 do 112A parzyste), Józefa Kraszewskiego, Lucyna Krzemienieckiej, Stanisława Kunickiego, Aleja Legionów (nr od  58 do 72 i od 15 do 33 nieparzyste), Lwowska, Juliana Niemcewicza, Bolesława Prusa, Wincentego Pstrowskiego, Jana Strakowskiego, Zygmunta Augusta.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenia porządku publicznego, polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem- rejon sklepu Lidl, ul. Chrobrego 75.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie ilości zdarzeń ze wspomnianej kategorii poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym oraz pozaprewencyjnym.

Zaangażowane podmioty: Społeczność lokalna, Straż Miejska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego, gdzie w godzinach nocnych dochodzi do zakłócania ciszy nocnej oraz zaśmiecania poprzez osoby będące pod wpływem alkoholu, ul. Hallera/Kopalniana.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, GZDiZ, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

sierż. sztab. Adrian Domalewski
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk40@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 40
Nr telefonu:
571 335 031 / 47 741 15 17

Ulice: Aldony, Biała, Danusi, Gołębia, Grażyny, Jana Kilińskiego (od nr 2 do 30 i od nr 1 do 33), Tadeusza Kościuszki (od nr 1 do 47 nieparzyste), Aleja Legionów (od nr 2 do 56 parzyste), Joachima Lelewela, Nad Stawem, Jana Pestalozziego, Wajdeloty, Konrada Wallenroda, Ludwika Waryńskiego (od nr 9 do 38), Plac gen. Józefa  Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego (od nr 20 do 40), Zawiszy Czarnego.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenia porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem - rejon parku Kuźniczki, ul. Kilińskiego.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Społeczność lokalna, GZDiZ, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego w rejonie fontanny, gdzie w godzinach nocnych dochodzi do zakłócania ciszy nocnej oraz zaśmiecania poprzez osoby będące pod wpływem alkoholu, ul. Plac Wybickiego.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, GZDiZ, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

sierż. sztab. Marek Wyroślak
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk41@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 41
Nr telefonu:
571 335 038 / 47 741 15 70

Ulice: Bolesława Chrobrego (od nr 1 do 55 - nieparzyste i od nr 2 do 58A parzyste), Aleja gen. Józefa Hallera (od nr 115 do nr 163- nieparzyste i od 84 do 120 parzyste), Sebastiana Klonowicza (od nr 1 do 43- nieparzyste i od 2 do 46 parzyste), Jana Kochanowskiego (od nr  80 do 120 parzyste i od 79 do 113 nieparzyste), Tadeusza Kościuszki (od nr 49 do 129), Aleja Legionów (od nr 1 do 13 nieparzyste), Lilli Wenedy, Manifestu Połanieckiego, Adama Mickiewicza (od nr 2 do 42), Racławicka, Zbyszka z Bogdańca, Sochaczewska, Żywiecka, Andrzeja Modrzewskiego, Jana Ostroroga, Plac ks. Bronisława Komorowskiego, Plac bpa Edwarda O'Rourke.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem- rejon parku O’Rurke, ul. Mickiewicza.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie ilości zdarzeń ze wspomnianej kategorii wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Społeczność lokalna, GZDiZ, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego w rejonie łącznika dla pieszych, polegające na zaśmiecaniu przez osoby będące pod wpływem alkoholu, ul. Legionów 7/Chrobrego 20. Brak prawidłowego oznakowania pionowego dot. zakazu ruchu pojazdów.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie/wyeliminowanie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, GZDiZ, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

sierż. sztab. Łukasz Kaczmarek
Komisariat Policji III w Gdańsku

UWAGA! Czasowe zastępstwo!
e-mail:
dzielnicowy.gdansk42@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 42
Nr telefonu:
571 335 027  / 47 741 15 51

Ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Franciszka Bohomolca, Daliowa, Gdańska (nr 27C, 29A i 40),  Grzegorza z Sanoka, Aleja gen. Józefa Hallera (od nr 165 do 201 nieparzyste), Sebastiana Klonowicza (od nr 45 do 85- nieparzyste i od 48 do 108 parzyste), Jana Kochanowskiego (od nr 122 do 130K i 115), Kolonia Uroda, Kolonia Żeńcy, Konwalii, Tadeusza Kościuszki (od nr 114 do 132 parzyste), Modrzewiowa, Małoogrodowa, Wrzeszczańska, Zaścianek, Żniwna, Uczniowska 36, Winogronowa.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem- rejon placu zabaw, ul. Baczyńskiego.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Społeczność lokalna, Straż Miejska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, GZDiZ.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawisk.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: dewastacja i kradzieże w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Hallera 173

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, GZDiZ, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, Zarząd Ogródków Działkowych, okoliczni działkowcy.

Ocena działania:

asp. Łukasz Tomaszewski
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk43@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 43
Nr telefonu:
571 335 032 / 47 741 15 51

Ulice: Brzozowa, Romana Dmowskiego, Aleja Grunwaldzka (od nr 53 do 145 nieparzyste), Klonowa, Marii Konopnickiej, Antoniego Lendziona, Ludwika Waryńskiego (od nr 1 do 7A i od nr 40 do 47), Ks. Józefa Zator Przytockiego, Plac Jerzego Kołodziejskiego, Skwer im Anny Walentynowicz.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem- rejon tunelu PKP Gdańsk Wrzeszcz, ul. Dmowskiego.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Społeczność lokalna, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, SOK.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawisk.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie porządku publicznego oraz zaśmiecanie przez osoby będące pod wpływem alkoholu w rejonie Placu Czerwonych Gitar, ul. Grunwaldzka 105.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, GZDiZ, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

sierż. sztab. Łukasz Kruszyński
Komisariat Policji III w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk44@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 44
Nr telefonu:
571 335 036 / 47 741 15 27

Ulice: Dzielna, Aleja gen. Józefa Hallera (od nr 8 do 82 - parzyste od 17 do 107 nieparzyste), Kliniczna (1 i 2), Jana Kochanowskiego (od nr 1 do 78), dr. Franciszka Kubacza, Konrada Leczkowa, Godfryda Lengnicha, Adama Mickiewicza (od nr 1 do 49), Ludwika Mierosławskiego, Stefana Okrzei, Poprzeczna, Próżna, Mikołaja Reja (od nr  12 do 22 parzyste), Saperów, Stanisława Wyspiańskiego (nr od 1 do 25).

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócenia porządku publicznego polegające na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem- podwórko, ul. Mickiewicza 41-43.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Społeczność Lokalna, Straż Miejska, ZDiZ, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawisk.

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: dzikie wysypiska śmieci w rejonie rur ciepłowniczych przy torach kolejowych, ul. Wyspiańskiego 5.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, GZDiZ, PKP, okoliczni mieszkańcy.

Ocena działania:

Powrót na górę strony