Komisariat Policji I w Gdańsku

Dzielnicowi Komisariatu Policji I w Gdańsku

Uwaga!

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji nr I w Gdańsku:

asp. sztab. Paweł Kleban
Nr telefonu: 47 741 67 25

e-mail: pawel.kleban@gd.policja.gov.pl

st. sierż. Mateusz Skurski
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail: dzielnicowy.gdansk1@gd.policja.gov.pl

Rejon dzielnicowego: 1

Nr telefonu:
571 335 016 / 47 741 67 78

Ulice: Anny Jagiellonki, Dąbrówki, Damazego Tilgnera 35-59, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Łańcucka, Madalińskiego Antoniego, Marii Ludwiki, Nieborowska, Rogalińska, Świętokrzyska (od nr 1 do 4 - parzyste), Wawelska, Wilanowska.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie i zakłócanie porządku publicznego, ul. Rogalińska 3.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania wyżej wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Wspólnota Mieszkaniowa, Rada dzielnicy Chełm.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zaśmiecanie przy sklepie Żabka, ul. Rogalińska 8.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania wyżej wymienionych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rogalińska 4,6,8.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawisk.

st. asp. Przemysław Bałdyga
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail: dzielnicowy.gdansk2@gd.policja.gov.pl

Rejon dzielnicowego: 2

Nr telefonu:
571 335 000 / 47 741 67 36

Ulice: 3 Brygady Szczerbca, Antoniego Antczaka, Alojzego Bruskiego, Jana Czirenberga, bpa Konstantyna Dominika, Dywizji Wołyńskiej, Mikołaja Działyńskiego, Emilii Hoene, Krzemowa, Kurierów Armii Krajowej, Nad Potokiem, gen. Leopolda Okulickiego, Platynowa, bpa Hieronima Rozrażewskiego, Zygmunta Rumla, Gabriela Rzączyńskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Strzelców Karpackich, Władysława Święchockiego, Świętokrzyska (od nr 1 do 23 nieparzyste), Uranowa, Rondo im. Mieczysława Jałowieckiego.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: dziki niszczące tereny zielone i stwarzające zagrożenie w rejonie Spółdzielni Mieszkaniowej Orunia i Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w Gdańsku, ul. Platynowa oraz rejon przyległy.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania wyżej wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Referat Planowania, koło łowieckie.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zmniejszone bezpieczeństwo pieszych przy ul. Platynowej skrzyżowanie z ul. Uranową.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania wyżej wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska w Gdańsku, Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ZDiZ.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

asp. Mariusz Czapiewski
Komisariat Policji I w Gdańsku

UWAGA! Czasowe zastępstwo!
e-mail: dzielnicowy.gdansk3@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 3
Nr telefonu:
571 335 011 / 47 741 67 36

Ulice: Diamentowa, gen. Augusta Emila Fieldorfa, Granitowa, Kadmowa, Koralowa, Małomiejska, Nakielska, Nowiny, Perłowa, Piaskowa, Podmiejska, Ptasia (od 1 do nr 29), Raduńska, Rubinowa, Szafirowa, Turkusowa, Park Oruński.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: ekspansja dzików w rejonie ul. Diamentowej i ul. Rubinowej.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Urząd Miejski Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego, Rada Dzielnicy Gdańsk Południe, Spółdzielnia Mieszkaniowa BOM 4, koło łowieckie właściwe miejscowo.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: ekspansja dzików, Park Oruński.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego, Straż Miejska w Gdańsku, Rada Dzielnicy Gdańsk Orunia, Spółdzielnia Mieszkaniowa BOM 4, koło łowieckie właściwe miejscowo.

Ocena działania: przedłużenie planu na pierwsze półrocze 2024 r.

mł. asp. Jakub Okupiński
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail: dzielnicowy.gdansk4@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 4
Nr telefonu:
571 335 011 / 47 741 67 33

Ulice: Aroniowa, Batalionów Chłopskich, Bartnicza, Borkowska, Czerska, Figowa, Głogowa, Gronowa, Inspektorska, Władysława Jagiełły, Jagatowska, Jagodowa, Kątowa, Krokusowa, Miłocińska, Po Schodkach, Rzeczna, Starogardzka, Straszyńska, Stroma, Ryszarda Tomczaka, Trakt Św. Wojciecha, Kazimierza Wielkiego, Wąwóz, Zawilcowa.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zagrożenie kolizją drogową lub potrąceniem pieszych, ul. Trakt Św. Wojciecha, ul. Niegowska kierunek Lipce (na przewężeniu jezdni między DK 91, a przejazdem kolejowym Gdańsk Lipce).

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Rada Dzielnicy.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: wzmożony ruch kołowy oraz zwężenie jezdni na ul. Trakt św. Wojciecha kierunek Lipce.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Infrastruktury UM.

Ocena działania: przedłużenie planu na pierwsze półrocze 2024 r.

asp. sztab. Zbigniew Malinowski
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk5@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 5
Nr telefonu:
571 335 009 / 47 741 67 33

Ulice: Boczna, Dworcowa, Gościnna, Grabowa, Junacka, Lipce, Nad Starą Radunią, Niegowo, Niegowska, Poleska, Przyjemna, Radunicka, Stefana Ramułta, Smoleńska, Ukośna, Urocza, Wołyńska, Zawiejska, Związkowa, Żuławska, Skwer im. Danuty Siedzikówny Inki.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zanieczyszczenie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności przez osoby spożywające alkohol, ul. Gościnna skwer im. Danuty Siedzikówny Inki.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, mieszkańcy rejonu, Zarządca nieruchomości REMED Lectus Przychodnia Gdańsk, ul. Gościnna 8.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zanieczyszczenie, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, ul. Gościnna 6-8.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarządca nieruchomości Poczta Polska ul. Gościnna 3, Zarządca nieruchomości REMED Lectus Przychodnia Gdańsk, ul. Gościnna 8, mieszkańcy rejonu.

Ocena działania: ograniczenie przedmiotowego zjawiska.

asp. Mariusz Czapiewski
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk6@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 6
Nr telefonu:
571 335 003 / 47 741 67 33

Ulice: Daleka, Głucha, Kolonia Mysia, Kolonia Orka, Kolonia Rola, Kolonia Zaranie, Mostowa, Plac Oruński, Przy Torze, Przybrzeżna, Tadeusza Rejtana, Równa, Sandomierska, Serbska, Smętna, Smolna, Ubocze, Wschodnia, Żabia.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: wybryki chuligańskie oraz spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - tunel pod torowiskiem przy ul. Rejtana.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występującego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, zarządca nieruchomości PLK, Straż Ochrony Kolei.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: przechodzenie w miejscu niedozwolonym przez torowisko ul. Przy Torze 21.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występującego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, zarządca nieruchomości PLK, Straż Ochrony Kolei.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska

mł. asp. Tomasz Pieczykolan
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk7@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 7
Nr telefonu:
571 335 013 / 47 741 67 33

Ulice: Aleja Armii Krajowej, Edmunda Biernackiego, Biskupia, Bitwy pod Lenino, bpa Andrzeja Wronki, bpa Tadeusza Browicza, Mariana Buczka, Brzegi, Cmentarna, Dokerów, Ludwika Hirszfelda, Kaznodziejska, Kolonia Anielinki, Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość , Kolonia Studentów, Lotników Polskich, Lubuska, Łużycka, Menonitów, Na Stoku, Odrzańska, Pohulanka (od numer 2 do numeru 8 parzyste), Reformacka, Ludwika Rydygiera, Salwator, Spadzista, Stoczniowców, Szkocka, Stanisława Worcella, Zaroślak, Zielonogórska.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie spokoju publicznego w obrębie skrzyżowania ul. Biskupia, ul. Na Stoku oraz spożywanie alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Stowarzyszenie Biskupia Górka, mieszkańcy.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: wyprowadzanie psów - teren zalesiony, przy niezachowaniu odpowiednich środków służących do trzymania zwierzęcia, ul. Pohulanka.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Gdańsk Orunia, mieszkańcy podległego rejonu.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

asp. sztab. Piotr Wąs
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk8@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 8
Nr telefonu:
571 335 010 / 47 741 67 34

Ulice: Aleja gen. Władysława Sikorskiego, Tytusa Chałubińskiego, Cienista, Władysława Biegańskiego, Witolda Grabowskiego, Stanisława Hebanowskiego, Henryka Hubertusa Jabłońskiego, Antoniego Suchanka, Lubomira Szopińskiego, Zamiejska.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: ekspansja dzikich zwierząt z rejonu starego poligonu, ul. Cienista/Suchanka.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, UM Gdańsk, koło łowieckie.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, ul. Biegańskiego 12.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Wydział Infrastruktury UM Gdańsk, Zarząd Pawilonów ul. Biegańskiego 12.

Ocena działania: ograniczono występowania ww. zjawiska.

sierż. Kamil Ziółkowski
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk9@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 9
Nr telefonu:
571 335 012 / 47 741 67 34

Ulice: Asesora, Bartka, Bystrzycka, Dobrzyńskich, Ignacego Domeyki, Marcina Dragana, Drwęcka, Filaretów, Filomatów, Gerwazego, gen. Stanisława Grota Roweckiego, Horeszków, Jankiela, Księdza Robaka, Łostowicka, Macieja, Maryli, Na Zboczu, Narewska, Nidzicka, Nowogródzka, Notecka, Pana Tadeusza, Podkomorzego, Protazego, Popradzka, Rejenta, Rusałki, Sanocka, Sołecka, Jacka Soplicy, Stolnika, Świtezianki, Telimeny, Wincentego Witosa, Wojskiego, Zosi.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w okolicach pawilonu, ul. Dragana 15.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, właściciel nieruchomości, lokalna społeczność, prywatni przedsiębiorcy.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: kradzieże portfeli i torebek oraz elementów z nagrobków i nagrobków na Cmentarzu Łostowickim.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania wyżej wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada dzielnicy, Wspólnota mieszkaniowa, Zarządca nieruchomości ZDiZ Gdańsk, Urząd Miejski Referaty ds. Bezpieczeństwa.

Ocena działania: ograniczono przedmiotowe zjawisko.

sierż. sztab. Marcin Brunka
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk10@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 10
Nr telefonu:
571 335 008 / 47 741 67 34

Ulice: prof. Romualda Cebertowicza, Władysława Cieszyńskiego, prof. Kazimierza Kopeckiego, prof. Romana Lipowicza, Bernarda Milskiego, Ptasia (od nr 31 do nr 43), prof. Stanisława Szpora, Damazego Tilgnera (z wyłączeniem 35-59), prof. Józefa Więckowskiego.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego przy ul. Cieszyńskiego 6.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Chełm, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieszyńskiego 18, Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełm.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, ul. Cieszyńskiego 36/38.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska w Gdańsku, Rada Dzielnicy Chełm, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieszyńskiego 18, Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełm ul. Worcella 44, Zarządca Nieruchomości Pasaż Chełmski.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawisk.

asp. Kamil Kamiński
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk11@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 11
Nr telefonu:
519 646 773 / 47 741 67 31

Ulice: Ametystowa, Augustowska, Erwiny Barzychowskiej, Białowieska, Brylantowa, Kampinoska, Knyszyńska, Kolorowa, Kryształowa, Feliksa Muzyka, Niepołomicka, Aliny Pienkowskiej, Pastelowa, Przemian, Srebrna, Szmaragdowa, Świętokrzyska (do nr 25 do nr 57 numery nieparzyste), Wigierska, Topazowa, Złota, gen. Elżbiety Zawackiej.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: kradzieże oraz dewastacja mienia na terenie ROD „Nad Oranią”, ul. Kampinowska 51.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Zarząd ROD Nad Oranią, Straż Miejska, Rada Dzielnicy Gdańsk Południe.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zaśmiecanie w rejonie zbiornika retencyjnego Kolorowy, ul. Kolorowa/Pastelowa/Niepołomicka.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska w Gdańsku, Rada Dzielnicy Gdańsk Południe, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

mł. asp. Tomasz Kruger
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk12@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 12
Nr telefonu:
571 335 014 / 47 741 67 34

Ulice: Baśniowa, Konstantego Bergiela, Michała Borowskiego, Aleksandra Dulin'a, Elfów, Goszczyńska, Konrada Guderskiego od 1 do 42, Jaworzniaków, Wacława Kłoczkowskiego, Legendy, Kazimierza Porębskiego, Jerzego Świrskiego, Świętokrzyska (od nr 88 do 134), Wieżycka, Jerzego Zwierkowskiego.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz niszczenie mienia w postaci elewacji budynku, ul. Guderskiego 1.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie przedmiotowych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, OTBS Gdańsk.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: zaśmiecanie oraz niszczenie mienia w postaci elewacji budynku, ul. Guderskiego 1.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, OTBS Gdańsk.

Ocena działania: przedłużenie planu na pierwsze półrocze 2024 r.

mł. asp. Michał Fryszka
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk13@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 13
Nr telefonu:
519 646 773 / 47 741 67 78

Ulice: 11 listopada, I Brygady, II Brygady, Białostocka, Ciechanowska, Stanisława Dąbka, Drużyn Strzeleckich, Gorzowska, Aleja Vaclawa Havla, Andrzeja Huenefelda, Kaliska, Kielecka, Koszalińska, Lubelska, Łódzka, Orląt Lwowskich, Płocka, Przemyska, Radomska, Świętokrzyska (od nr 20 do nr 86 numery parzyste), Tarnowska, Józefa Unruga, Zakoniczyńska, Zamojska.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: przebywanie osób bezdomnych w pustostanach oraz na klatkach schodowych przedmiotowych ulic - ul. Lubelska 14 (dwa pustostany), ul. Przemyska, Łódzka, Tarnowska.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostwice, Towarzystwo Brata Alberta, streetworkerzy.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: przebywanie osób bezdomnych w przyczepach na odzież używaną, w wiatach śmietnikowych, ul. Kozacza Góra.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostwice, Urząd Miejski.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

mł. asp. Maciej Kazimierczak
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk14@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 14
Nr telefonu:
571 335 007 / 47 741 67 31

Ulice: Beskidzka, Bieszczadzka, Zygmunta Chychły, Darżlubska, prof. Huberta Górnowicza, Andrzeja Grubby, Hokejowa, Karkonoska, Jana Kielasa, Kolarska, Marii Kureckiej, Liliowa, Łyżwiarska Łucznicza, Jana Michonia, Narciarska, Ofiar Grudnia'70, Olimpijska, Zbigniewa Podleckiego, Pienińska, Przebiśniegowa, Piłkarska, Rosiczki, Saneczkarska, Sasankowa, Ireny Sendlerowej, Szermiercza, Szymbarska, Świętokrzyska (od nr 59 do 77 numery nieparzyste oraz 91 do 115), Tenisowa, Józefa Wąsika, Wielkopolska, Rondo im. Raoula Wallenberga.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: nieprawidłowe parkowanie na osiedlu mieszkaniowym Park Południe w Gdańsku, wynikające z oznakowania znak drogowy D-40 strefa zamieszkania, ul. Wielkopolska 36,38,40,42,44,46,48,50.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania wyżej wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarządca Nieruchomości P Administracja Sp. z o. o., Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wielkopolska 36,38,50, Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wielkopolska 40,42,44,46,48.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: niewystarczające bezpieczeństwo pieszych w rejonie ul. Olimpijskiej, odcinek od ul. Łuczniczej do ul. Kielasa.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy Gdańsk Południe, Zarząd Dróg i Zieleni.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

sierż. sztab. Bartosz Rakowski
Komisariat Policji I w Gdańsku

UWAGA! Czasowe zastępstwo!
e-mail:
dzielnicowy.gdansk15@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 15
Nr telefonu:
571 335 002 / 47 741 67 31

Ulice: Aleja Kazimierza Jagiellończyka, Garczyńska, Jabłoniowa, Lawendowe Wzgórze, Leszczynowa od nr 38, Morelowa, Oliwkowa, Ostrzycka, Mariana Pelczara, Stężycka, Turzycowa, Eugeniusza Węgrzyna.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: ekspansja dzików, ul. Leszczynowa, Lawendowe Wzgórze.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania wyżej wymienionego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Urząd Miejski Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego, Straż Miejska, Rada Dzielnicy, koło łowieckie właściwe miejscowo.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: brak wyznaczonych miejsc do parkowania dla mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Urząd Miejski, Straż Miejska w Gdańsku, Rada Dzielnicy Gdańsk.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

sierż. sztab. Bartosz Rakowski
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk16@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 16
Nr telefonu:
571 335 004 / 47 741 67 31

Ulice: kmdr Tadeusza Bramińskiego, Cedrowa (nr 48 i od nr 60 do nr 64 oraz od nr 77 do nr 78), Częstochowska, Człuchowska, Jeleniogórska, Mariana Kołodzieja, Nowosądecka, Ostrołęcka, Piotrkowska, Wadowicka, Warszawska.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: ekspansja dzików, ul. Piotrkowska, Jeleniogórska, Człuchowska, Częstochowska.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Rada Dzielnicy Gdańsk Południe, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Urząd Miejski, Referaty UM.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rejonie rond na skrzyżowaniu ul. Warszawska-Łódzka i pieszym mieszkańców ul. Warszawskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia: udrożnienie ruchu kołowego, ul. Warszawska/Cedrowa/Łódzka.

Zaangażowane podmioty: Rada Dzielnicy Gdańsk Południe, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Urząd Miejski, Referaty UM.

Ocena działania: ograniczono występowanie ww. zjawiska.

asp. sztab. Piotr Podlacha
Komisariat Policji I w Gdańsku

e-mail:
dzielnicowy.gdansk17@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 17
Nr telefonu:
519 646 648 / 47 741 67 36

Ulice: Władysława Czermińskiego, Antoniego Flisykowskiego, Garczyńska, Goszyńska, Konrada Guderskiego od 51, Jasińskiego 52 do 62, Kazimierza Leskiego, Lubowidzka, Połczyńska, Potęgowska, Przywidzka, Rekowska, Stężycka.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: organizacja ruchu drogowego oraz sygnalizacji świetlnej, ul. Przywidzka 8.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmiana organizacji ruchu.

Zaangażowane podmioty: ZGiZ Gdańsk, Rada Dzielnicy Gdańsk Południe, Zarządca Nieruchomości Morski Park Handlowy, Urząd Miejski, Referaty UM.

Ocena działania:

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: uciążliwy fetor w rejonie wysypiska śmieci.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie ww. zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Rada Dzielnicy Gdańsk Południe, Urząd Miejski w Gdańsku, Referaty UM

Ocena działania: przedłużenie planu na pierwsze półrocze 2024 r.

Powrót na górę strony