KOMISARIAT POLICJI VIII W GDAŃSKU - Komisariat Policji VIII - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Komisariat Policji VIII

KOMISARIAT POLICJI VIII W GDAŃSKU

ADRES KOMISARIATU
Komisariat Policji VIII w Gdańsku - budynek Komisariat Policji VIII w Gdańsku
ul. Kartuska 245
80-120 Gdańsk
Nr tel. dyżurnego: (58) 321-68-22
adres e-mail: komendant.kp8@gd.policja.gov.pl
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI VIII W GDAŃSKU

mł. insp. Adam Wójcik

Komendant przyjmuje interesantów w każdą sobotę

w godz. 12.00 - 14.00

Sekretariat Komendanta: 058 321-68-03

ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI VIII W GDAŃSKU
nadkom. Marek Włodarczyk
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DZIELNICOWYCH

Dom Kultury Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena", ul. Nałkowskiej 3
w każdy wtorek (roboczy) w godz. 16:00 - 17:00

ZDJĘCIA KOMISARIATU