Uroczyste pożegnanie z mundurem - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wiadomości

Uroczyste pożegnanie z mundurem

Data publikacji 22.02.2021

W miniony piątek odbyła się uroczysta zbiórka związana z odejściem na emeryturę trzech komendantów komisariatów Policji w Gdańsku. Rozkazy o przejściu na zaopatrzenie emerytalne wręczono trzem oficerom: mł.insp. Dariuszowi Janickiemu, podinsp. Jarosławowi Celejowskiemu oraz podinsp. Markowi Włodarczykowi. Rozkazy personalne i upominki wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Rafał Kwapisiewicz oraz Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Wojciech Siwek.

W piątek w Komisariacie Policji II w Gdańsku odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Rafał Kwapisiewicz oraz Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Wojciech Siwek i jego zastępca nadkom. Grzegorz Piechowski pożegnali odchodzących na emeryturę komendantów trzech gdańskich komisariatów.

W uroczystości tej z zachowaniem reżimu sanitarnego uczestniczyła kadra kierownicza jednostki oraz Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego asp.szt. Piotr Strojny.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Rafał Kwapisiewicz podziękował świeżo upieczonym emerytom za wiele lat współpracy i wzorowej służby oraz wręczył im pamiątkowe tablice, życząc, aby nowy etap swojego życia, wolny od służby i obowiązków, wykorzystali najlepiej, jak potrafią.


W imieniu wszystkich zebranych, gratulacje i podziękowania za okres owocnej służby i współpracy oraz życzenia pomyślności i realizacji planów po przejściu na emeryturę złożył Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Wojciech Siwek.
Odchodzący na emeryturę mł. insp. Dariusz Janicki w Policji służył przez ponad 25 lat. Służbę zaczynał na stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Od roku 2003 pełnił stanowiska kierownicze. Był Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, a wcześniej przez 3 lata – kierownikiem referatu interwencyjnego tego wydziału. W marcu 2016 roku mł. insp. Dariusz Janicki awansował na Komendanta Komisariatu Policji V w Gdańsku, którym zarządzał nieprzerwanie przez kolejne 5 lat.

Podinsp. Marek Włodarczyk służbę w Policji rozpoczął 26 lat temu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę zaczynał na stanowiskach wykonawczych w pionie kryminalnym i dochodzeniowo śledczym ówczesnego komisariatu Policji w Gdańsku Chełmie. Od 2006 do 2011 roku służył w Centralnym Biurze Śledczym Policji, a następnie został powołany na stanowisko komendanta ówczesnego Komisariatu Policji VII w Gdańsku. Niecały rok później objął stanowisko komendanta komisariatu w Nowym Porcie, którym zarządzał do roku 2018. W 2018 roku Komendant Miejski Policji w Gdańsku powołał go na zastępcę komendanta komisariatu Policji VIII w Gdańsku.

Podinspektor Jarosław Celejowski służbę w Policji rozpoczął 28 lat temu. Służbę zaczynał na stanowiskach wykonawczych w pionie dochodzeniowo- śledczym. Od 1999 roku awansował na stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu Policji IX w Gdańsku, którym był przez pięć kolejnych lat.

W 2003 roku swoją służbę związał z wydziałem sztabu policji. Przez kolejne lata pełnił funkcję najpierw oficera dyżurnego, potem pełnił obowiązki zastępcy naczelnika sztabu policji w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.
W 2016 roku podinspektor Celejowski został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Gdańsku, w którym służył nieprzerwanie do 15 lutego tego roku.

Byli już komendanci za efekty uzyskiwane na różnych szczeblach w hierarchii Policji byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani.
Przez lata swojej służby dali się poznać jako znakomici fachowcy, skromni i empatyczni. W codziennej służbie bardzo zaangażowani w sprawy jednostki. Pełniąc funkcję przełożonego, zawsze znajdowali czas na rozmowę ze swoimi podwładnymi, jak również chętnie służyli dobrą radą i pomocą.


W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jeszcze raz dziękujemy za lata służby i życzymy realizacji życiowych planów, dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych spokojem, radością i uśmiechem. Niech emerytura będzie czasem dla rodziny oraz początkiem nowego życia pełnego optymizmu, dystansu i zadowolenia.