Nie bądźmy obojętni wobec osób bezdomnych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wiadomości

Nie bądźmy obojętni wobec osób bezdomnych

Data publikacji 20.11.2020

Rozpoczęła się jesień, a na dworze zaczynają panować coraz niższe temperatury. Wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku.

Gdańscy policjanci sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne zagrożone wychłodzeniem. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. tereny zalesione, pustostany, tereny ogrodów działkowych. W przypadku, gdy policjanci spotkają takie osoby, wówczas informują je o tym, gdzie mogą uzyskać pomoc np. w postaci noclegu, ciepłego posiłku, czy miejsca, w którym można się ogrzać.

Nie bądźmy obojętni!!! Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie będzie sprawdzone. Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!
Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

Gdańskiego MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny jest w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.), Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986, Policji, tel.112.

Jedną z dostępnych form pomocy jest autobus SOS. Autobus kursuje codziennie, a pomoc można uzyskać podczas jego postoju w godz. od 20.15 do 21.00 przy stacji SKM na Przymorzu. od 21.15 do 22.00 we Wrzeszczu na ul. Białej przy rynku oraz od godz. 22.15 do 23.00 przy kinie Krewetka w centrum.