Wydział Ruchu Drogowego

ZAŚWIADCZENIA

ZAŚWIADCZENIE ZE ZDARZENIA DROGOWEGO

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku informuje, że aby uzyskać zaświadczenie ze zdarzenia drogowego należy wypełnić WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH i dostarczyć go do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Kartuska 245B 80-125 Gdańsk. W przypadku gdy właścicielem pojazdu nie jest WNIOSKODAWCA wraz z wnioskiem należy dostarczyć umowę leasingową lub inny dokument zezwalający na użytkowanie pojazdu.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku - nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, tytułem zaświadczenie ze zdarzenia drogowego.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

PLIKI DO POBRANIA
PDF - Wniosek o udostępnienie danych

ZAŚWIADCZENIE O ILOŚCI PUNKTÓW KARNYCH

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku informuje, że aby uzyskać zaświadczenie o ilości punktów karnych należy wypełnić WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH i dostarczyć go do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Kartuska 245B 80-125 Gdańsk.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zainteresowanego, konieczne jest dostarczenie pisemnego upoważnienia.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku - nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, tytułem zaświadczenie o punktach karnych.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30. Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Informację dotyczącą ilości punktów karnych można uzyskać w jednostce Policji (najlepiej w Wydziale Ruchu Drogowego) po osobistym stawiennictwie z dokumentem tożsamości.

PLIKI DO POBRANIA
PDF - Wniosek o udostępnienie danych

 

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU POKWITOWANIA/ZAŚWIADCZENIA ZA ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJNY/POZWOLENIE CZASOWE


DANE KONTAKTOWE

Adres: ul. Kartuska 245B, 80-125 Gdańsk
Tel.: 
47 741-69-20 lub 47 741-69-21
E-mail: szkodydrogowe.gdansk@gd.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony