Wydział ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wydział ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

Wydział ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

Wydział ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

Tel.: 47 741-60-08