Statystyka Przestępstw 2023

Kwiecień 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 5 127 149 9 46 12
KP II 0 24 128 316 5 63 11
KP III 1 12 107 188 7 39 1
KP IV 0 6 33 31 1 7 1
KP V 0 8 77 248 11 36 6
KP VI 1 4 43 44 2 22 0
KP VIII 0 10 93 171 9 41 10
KP IX 0 1 19 92 8 6 0
KMP Gdańsk 0 2 96 17 7 2 0
Gdańsk 3 72 723 1256 59 262 41
Marzec 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 5 107 117 7 25 12
KP II 0 23 99 258 3 54 9
KP III 1 8 81 158 6 18 1
KP IV 0 5 30 25 0 6 1
KP V 0 7 66 217 5 25 4
KP VI 0 2 26 33 1 18 0
KP VIII 0 5 89 139 3 27 10
KP IX 0 1 16 82 8 5 0
KMP Gdańsk 2 2 96 17 7 2 0
Gdańsk 4 61 609 1046 40 180 37
Luty 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 2 30 59 2 11 5
KP II 0 19 74 176 2 29 9
KP III 0 2 28 24 0 2 1
KP IV 0 3 23 8 0 2 1
KP V 0 5 41 124 5 14 3
KP VI 0 2 14 12 1 13 0
KP VIII 0 5 48 47 0 12 2
KP IX 0 0 8 43 4 3 1
KMP Gdańsk 0 1 94 14 5 2 0
Gdańsk 0 39 360 507 19 88 21
Styczeń 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 1 5 18 0 3 3
KP II 0 18 42 77 1 13 5
KP III 0 2 2 16 0 2 1
KP IV 0 2 18 4 0 2 1
KP V 0 4 19 53 0 4 2
KP VI 0 1 11 6 1 6 0
KP VIII 0 1 30 15 0 7 1
KP IX 0 0 6 29 1 1 0
KMP Gdańsk 0 1 93 5 0 2 0
Gdańsk 0 30 226 223 3 40 13
Powrót na górę strony