Statystyka Przestępstw 2023

Luty 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 2 30 59 2 11 5
KP II 0 19 74 176 2 29 9
KP III 0 2 28 24 0 2 1
KP IV 0 3 23 8 0 2 1
KP V 0 5 41 124 5 14 3
KP VI 0 2 14 12 1 13 0
KP VIII 0 5 48 47 0 12 2
KP IX 0 0 8 43 4 3 1
KMP Gdańsk 0 1 94 14 5 2 0
Gdańsk 0 -39 360 507 19 88 21
Styczeń 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 1 5 18 0 3 3
KP II 0 18 42 77 1 13 5
KP III 0 2 2 16 0 2 1
KP IV 0 2 18 4 0 2 1
KP V 0 4 19 53 0 4 2
KP VI 0 1 11 6 1 6 0
KP VIII 0 1 30 15 0 7 1
KP IX 0 0 6 29 1 1 0
KMP Gdańsk 0 1 93 5 0 2 0
Gdańsk 0 30 226 223 3 40 13
Powrót na górę strony