STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2022

Kwiecień 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 11 128 106 15 31 3
KP II 2 19 259 229 6 53 7
KP III 3 11 62 126 7 27 4
KP IV 0 3 22 24 2 5 0
KP V 0 3 138 159 11 35 3
KP VI 0 8 29 54 8 22 0
KP VIII 2 3 120 133 12 35 4
KP IX 0 6 57 53 5 11 2
KMP Gdańsk 2 4 126 11 10 2 0
Gdańsk 10 13 941 895 76 221 23
Marzec 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 9 87 60 6 22 3
KP II 2 17 214 166 4 37 7
KP III 2 10 47 99 6 22 4
KP IV 0 3 20 14 2 5 0
KP V 0 3 102 114 8 31 2
KP VI 0 7 22 38 3 13 0
KP VIII 2 3 76 95 3 27 4
KP IX 0 6 51 47 4 9 1
KMP Gdańsk 2 4 0 11 10 0 0
Gdańsk 9 62 619 644 46 166 21
Luty 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 4 43 37 5 17 0
KP II 2 9 110 89 3 19 7
KP III 1 2 13 40 1 16 3
KP IV 0 2 13 6 0 4 0
KP V 0 1 59 60 4 14 2
KP VI 0 2 4 14 1 11 0
KP VIII 2 1 14 58 0 15 4
KP IX 0 4 18 20 1 4 1
KMP Gdańsk 1 2 0 6 6 0 0
Gdańsk 7 27 274 330 21 100 17
Styczeń 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 2 9 14 1 9 0
KP II 1 4 65 46 1 12 5
KP III 1 1 2 9 1 5 1
KP IV 0 2 2 2 0 0 0
KP V 0 0 10 19 2 6 2
KP VI 0 1 2 7 1 4 0
KP VIII 2 1 7 32 0 6 4
KP IX 0 1 4 6 0 3 0
KMP Gdańsk 0 1 0 6 6 0 0
Gdańsk 4 13 101 141 12 45 12
Powrót na górę strony