Statystyka przestępstw 2021 - 2021 - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Statystyka przestępstw 2021

Luty 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 7 69 57 4 19 6
KP II 2 2 80 103 2 16 8
KP III 1 8 23 54 2 18 2
KP IV 0 1 7 12 0 2 0
KP V 4 3 49 81 12 21 3
KP VI 0 2 18 50 0 6 3
KP VIII 2 3 65 43 0 16 1
KP IX 0 0 35 14 4 7 1
KMP Gdańsk 2 0 1 0 0 4 0
Gdańsk 11 26 347 414 27 109 24
Styczeń 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 2 14 25 1 7 4
KP II 1 0 37 44 1 9 7
KP III 1 3 10 24 1 10 1
KP IV 0 0 5 12 0 2 0
KP V 4 2 34 47 7 7 2
KP VI 0 0 14 45 0 5 1
KP VIII 2 2 41 14 0 8 1
KP IX 0 0 28 6 1 4 1
KMP Gdańsk 2 0 0 0 0 4 0
Gdańsk 10 9 183 217 11 56 17