Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości

SĄSIEDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI

    Podstawowym założeniem "Sąsiedzkiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości" jest współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa między społecznością lokalną a policją w celu ograniczenia lub wyeliminowania działalności kryminalnej na terenie danej dzielnicy, osiedla.
  • przekazywanie wiedzy o sposobie i metodach zapobiegania przestępczości,
  • współpraca w zabezpieczaniu domostw, osiedlowych parkingów samochodowych,
  • zmniejszanie przestępczości na danym terenie,
  • wzajemne poznawanie się mieszkańców, sąsiadów,
  • budowanie zaufania w ramach danej społeczności - rzetelne informowanie o skali zagrożenia przestępczością na danym obszarze,
  • opracowywanie ulotek o tematyce informującej o zagrożeniach i sposobach zapobiegania,
  • prowadzenie akcji przeciwdziałania przestępczości najbardziej uciążliwej dla mieszkańców (mikrorejony).
Powrót na górę strony