Oznakuj rower - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Oznakuj rower

OZNAKUJ ROWER

          Mając na uwadze konieczność prewencyjnego i profilaktycznego przeciwdziałania kradzieżom rowerów na terenie miasta Gdańska Komenda Miejska Policji w Gdańsku wprowadza akcję profilaktyczną Oznakuj rower. Ma ona umożliwić identyfikację właściciela w przypadku odzyskania skradzionego jednośladu, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie na nie cech identyfikacyjnych.

            Procedura akcji polega na wygrawerowaniu specjalnym urządzeniem oznaczenia składającego się z liter i cyfr, a następnie jego rejestrację w bazie danych Policji. Każdy oznakowany rower zostaje opatrzony, w widocznym miejscu, naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu śladów.


            Jeżeli są Państwo zainteresowani przystąpieniem do akcji profilaktycznej prosimy o zapoznanie się  z harmonogramem jej prowadzenia:

  1. Gdzie i kiedy można oznakować rower?

          Realizacja znakowania rowerów jest możliwa na terenie dwóch Komisariatów Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w każdą środę i sobotę przez trzy godziny. W tym celu wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź zgłoszenie poprzez kontakt mailowy: oznakujrower@gd.policja.gov.pl (należy oczekiwać na informację zwrotną) w celu umówienia konkretnej daty oznakowania roweru, dzienna ilość możliwych do grawerowania rowerów jest ograniczona.

Miejsce znakowania rowerów

Numer kontaktowy

Godziny realizacji akcji

WAŻNE DOKUMENTY:

Komisariat Policji II w Gdańsku

ul. Długa Grobla 4

47 74 13 436

lub

47 74 13 437

Środa: 16:00 – 19:00

Sobota: 10:00 – 13:00

W celu rejestracji roweru niezbędny jest aktualny dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego właściciela roweru, np. dowód osobisty lub prawo jazdy.

Komisariat Policji V w Gdańsku

ul. Obrońców Wybrzeża 19

47 74 11 257

Środa: 16:00 – 19:00

Sobota: 10:00 – 13:00

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

Ul. Kartuska 245 B

47 74 16 940

Środa: 16:00 – 19:00

Sobota: 10:00 – 13:00

 

       2. Jakie warunki musi spełniać rower?

 

      Najważniejszym warunkiem jest posiadanie numeru seryjnego, możliwego do odczytania. Numer  seryjny jest umieszczony przez producenta roweru najczęściej w dolnej części ramy, w okolicy korby, np. rura podsiodłowa lub pod metalową obudową suportu.

 

       3. Jakie warunki musi spełniać właściciel?

 

       Właściciel roweru, który chce przystąpić do akcji musi być pełnoletni, okazać dokument potwierdzający ukończony wiek 18 lat.

 

 

Przystąpienie do akcji profilaktycznej „Oznakuj rower” jest dobrowolne