Bezpieczny senior

BEZPIECZNY SENIOR

    Podstawowym założeniem Programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości , poprawa świadomości prawno - wiktymologicznej społeczeństwa.
Na podstwie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa zauważyć należy iż niepokojąco wzrasta ilość zdarzeń w których pokrzywdzonymi są osoby starsze.

Aby nie stać się ofiarą kradzieży, należy przestrzegać następujących zasad:
  • Ograniczenie liczby zdarzeń, w których pokrzywdzonymi są osoby starsze;
  • Uwrażliwienie seniorów i zapoznanie ze skutecznymi metodami zapobiegania negatywnym zjawiskom jak: oszustwa, kradzieże;
  • Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, groźnych dla życia i zdrowia lub godzących w posiadane mienie;
  • Zaangażowanie osób w starszym wieku w dbanie o bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców.

 

  • Spotkanie Policjantów z Seniorami
  • Spotkanie Policjantów z Seniorami
  • Spotkania Policjantów z Seniorami
  • Spotkania Policjantów z Seniorami
  • Spotkania Policjantów z Seniorami
  • Spotkania Policjantów z Seniorami
Powrót na górę strony