Bezpieczeństwo własne

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE

W trosce o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegaj następujących zasad:
 • Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach gdzie występuje duży tłok, np.: na portach lotniczych, dworcach kolejowych czy autobusowych, na przystankach i w środkach komunikacji publicznej.
 • Samochód i rower zostawiaj dobrze zabezpieczone, w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych i oświetlonych.
 • Nie pozostawaj w samochodzie na widocznym miejscu żadnych wartościowych rzeczy.
 • Podczas robienia zakupów zwracaj uwagę na swoje rzeczy osobiste.
 • Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości w podróży.
 • Zwracaj uwagę na pozostawienie bez właściciela paczki, torby, itp.
 • W przypadku sytuacji awaryjnej, wykonuj polecenia nadawane z głośników lub bezpośrednio przez służby ratunkowe i ochronę obiektu.
W każdej z wymienionych sytuacji pamiętaj o telefonach, które mogą Ci pomóc:
 • 997 - POLICJA
 • 112 - TELEFON ALARMOWY Z APARATÓW KOMÓRKOWYCH
 • 998 - STRAŻ POŻARNA
 • 999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
 • 986 - STRAŻ MIEJSKA
Powrót na górę strony