Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Turniej organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4-6 oraz gimnazjach. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie posiadający kartę rowerową. Turniej ma charakter wieloetapowy.

     Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez:

 • Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
 • Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Powrót na górę strony