MŁODOŚĆ BEZ PROCENTÓW - Młodość bez procentów - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Młodość bez procentów

MŁODOŚĆ BEZ PROCENTÓW

„Młodość bez procentów” jest profilaktyczną kampanią informacyjno-edukacyjną prowadzoną od 2002 roku przez Miasto Gdańsk. Pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska działania prowadzone są przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską w Gdańsku. Patronat medialny nad kampanią objął Dziennik Bałtycki oraz Radio Gdańsk.

Celem kampanii jest:

  • ograniczenie dostępności alkoholu dla osób małoletnich, a także ograniczenie ilości zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodych ludzi,
  • zwiększenie świadomości społecznej na temat obowiązującego prawa zakazującego sprzedaży alkoholu osobom małoletnim oraz szkód wynikających z picia przez młodych ludzi,
  • egzekwowanie przestrzegania prawa przez sprzedawców w świetle Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi,
  • podejmowanie działań długofalowych przy współpracy zaangażowanych instytucji.

W ramach kampanii podejmowane są liczne działania informacyjne skierowane do sprzedawców, rodziców, a także opinii publicznej (akcje medialne). Kompleksowe szkolenia właścicieli i sprzedawców placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych powodują wzrost liczby osób, które skutecznie odmawiają sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz agresywnym. W 2008 roku w ramach kampanii „Młodość bez procentów” policjant z KMP w Gdańsku wraz z psychologiem przeszkolili 130 osób z 65 placówek handlowych, w tym sprzedawców z 12 dyskotek oraz klubów . Szkolenia prowadzone są w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku (tel.58-320-02-56 wew.34).


 

  • Młodość bez procentów - ulotka
  • Młodość bez procentów - ulotka