KIERUJ BEZ PROCENTÓW - Kieruj bez procentów - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Kieruj bez procentów

KIERUJ BEZ PROCENTÓW

Na terenie miasta Gdańska prowadzona jest kampania "Kieruj bez procentów". To przedsięwzięcie, które realizują i aktywnie biorą w nim udział gdańscy policjanci, jest kampanią profilaktyczną i informacyjno - edukacyjną prowadzoną od 2004 r. przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Miejską i Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Strażą Miejską. W tym roku kampania ta otrzymała dofinansowanie z MSWiA w ramach programu "Razem Bezpieczniej" na kwotę 146 116 zł.

Celem kampanii "Kieruj bez procentów" jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach poprzez:

  • zwiększenie wiedzy kierowców, kandydatów na kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego na temat wpływu alkoholu i innych środków psychoaktywnych na sprawność kierowania a w konsekwencji zmniejszenie liczby osób prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu lub będących pod wpływem narkotyków,
  • kształtowanie u młodych ludzi (uczniów szkół średnich i kursantów Ośrodków Szkolenia Kierowców) postawy odpowiedzialności za życie swoje i innych uczestników ruchu drogowego,
  • wyposażenie uczestników ruchu drogowego w umiejętność udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
  • integracja środowiska organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w działaniach podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

W trakcie kampanii prowadzone są szkolenia skierowane głównie do młodych ludzi - kandydatów na kierowców, poruszające m.in. problem dokonywania właściwych wyborów, odpowiedzialności za siebie i innych, mity na temat picia alkoholu. Natomiast podczas organizowanych imprez masowych, wśród mieszkańców Gdańska i turystów odwiedzających nasze miasto, promowane są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz idea trzeźwości za kierownicą różnego typu pojazdów.

W ramach kampanii realizowane są różne akcje, w tym akcja "Bezpieczne powroty" - prowadzona wspólnie z Policją, polegająca na wzmożonych kontrolach drogowych pod kątem trzeźwości kierowców. W trakcie kontroli funkcjonariusze przekazują kierowcom materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym (corocznie notuje się ok.10 000 odbiorców takich materiałów). Kolejna cykliczna akcja realizowana jest pod nazwą "Dyskoteka". Ta policyjna akcja prewencyjno-kontrolna dotyczy wykrywania kierowców prowadzących pojazd pod wpływem narkotyków i alkoholu. Kontrole takie prowadzone są w weekendy w okolicach trójmiejskich dyskotek i klubów nocnych.
 

  • Kieruj bez procentów - ulotka