FRED GOES NET - Fred Goes Net - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Fred Goes Net

FRED GOES NET

W ramach współpracy z instytucjami działającymi na terenie miasta Gdańska realizowany jest program dla osób rozpoczynających tzw. „przygodę” z używkami.

Program „FreD Goes Net” jest programem wczesnej interwencji skierowanym do osób młodych, którzy zaczęli eksperymentować z używkami i zostali „przyłapani” na zażywaniu narkotyków lub piciu alkoholu.

Program wdrożony został w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach międzynarodowego projektu.

Adresatami programu są osoby młode wieku 14-21 lat, które w sposób okazjonalny używają substancji psychoaktywnych. Program działa na zasadzie dobrowolności.

Program prowadzony jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych, w ramach których poruszane są tematy w zakresie zagrożeń, konsekwencji, oceny ryzyka czy też przekazywania praktycznych porad i lokalnych możliwości w obszarze niesienia pomocy.

Celem zajęć jest przede wszystkim podniesienie wiedzy na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, a także zmiana postaw i zachowań ryzykownych - dążąc do abstynencji lub ograniczenia używania substancji psychoaktywnych.

Spotkania są anonimowe i bezpłatne.

Młodzież może korzystać z porad i programu w następujących placówkach:

1. „Mrowisko” w Gdańsku – ul. Słomiana 2 , ul. Reduta Wyskok 9, ul. Waryńskiego 45, 45A
(kontakt 58 -305 46 97 lub 500 476 800)

2. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku
(kontakt tel. 58 320 02 56 lub 669 979 208)

3. Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży ul. Agrarna 2 w Gdańsku
(kontakt tel. 58 349-49-54)

  • Fred Goes Net - ulotka
  • Fred Goes Net - ulotka
  • Fred Goes Net - ulotka
  • Fred Goes Net - ulotka
  • Fred Goes Net - ulotka
  • Fred Goes Net - ulotka
  • Fred Goes Net - ulotka