Zaświadczenia

Zaświadczenia

 

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU POKWITOWANIA/ZAŚWIADCZENIA ZA ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJNY/POZWOLENIE CZASOWE

 


 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku informuje, że aby uzyskać duplikat pokwitowania lub zaświadczenie dotyczące zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego, za należy wypełnić WNIOSEK i dostarczyć go do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Kartuska 245B, 80-125 Gdańsk.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zainteresowanego, konieczne jest dostarczenie pisemnego upoważnienia.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w kwocie 5 lub 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku - nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, tytułem: wydanie duplikatu pokwitowania lub wydanie zaświadczenia za zatrzymany dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe (wpisać właściwą formę).

Pliki do pobrania

  • 33.32 KB
    pobierz wniosek
Powrót na górę strony