Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Miejski Policji w Gdańsku - insp. Wojciech Siwek

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W GDAŃSKU
insp. Tomasz Hintz
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku - mł insp. Sylwester Mieszczak

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
mł. insp. Sylwester Mieszczak
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku - podkom. Grzegorz Piechowski

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
nadkom. Grzegorz Piechowski
Powrót na górę strony