Dzielnicowi Komisariatu Policji V w Gdańsku


Uwaga! Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu -informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji nr V w Gdańsku:
asp.szt. Paweł Magdaleński nr. tel. 58 521 12 30 email: pawel.magdalenski@gd.policja.gov.pl


asp. sztab. Waldemar Dróbka
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk48@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 051 / 58 521 - 12 - 47
Rejon służbowy nr: 48
Aleja Jana Pawła II od nr 2 do 6 - parzyte, Dywizjonu 303, Jana Nagórskiego, Jerzego Bajana, Stanisława Skarżyńskiego, Franciszka Hynka nr 6, 12, 14, 16 - parzyte oraz od nr 55 do 73 - nieparzyte, Jana Kilińskiego 53, Braci Lewoniewskich, ROD „Przy Torze”,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu, żebractwo i zakłócanie spokoju i porządku publicznego przez osoby bezdomne w rejonie ul. Hynka 65-69.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub wyeliminowanie popełniania w/w wykroczeń.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM "Młyniec", Rada Dzielnicy Zaspa.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu i zakłóceń spokoju i porządku publicznego w rejonie ul. Nagórskiego 5-7 został zrealizowany.
st. sierż. Marcin Klementowicz
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk49@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 051 / 58 521 - 12 - 47
Rejon służbowy nr: 49
Startowa, Pilotów, Franciszka Hynka od 30 do 32 -parztyste,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Dewastacje mienia w rejonie przyległym do boiska sportowego przy ul. Startowej 15.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM "Młyniec", Rada Dzielnicy Zaspa.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu rejonie kompleksu handlowego przy ul. Startowej 31 został zrealizowany.
st. asp. Paweł Stawicki
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk50@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 049 / 58 521 - 12 - 27
Rejon służbowy nr: 50
Konstantego Ciołkowskiego, Leszczyńskich od nr 1 do 11 - nieparzyste oraz od nr 2 do 4 - parzyste, Żwirki i Wigury od nr 1 do 16, Kombatantów od nr 1 do 8, Powstańców Wielkopolskich 90, Stefana Drzewieckiego od nr 2 do 11, Zbigniewa Burzyńskiego nr 3 i od 6 do 12 - parzyste, Park Milenium, Aleja Rzeczypospolitej nr 21 A-D, 33 i 33-B, Bolesława Chrobrego od nr 78 do 88 - parzyste wraz z Cmentarzem Ofiar Hitleryzmu, Jana Pawła 20,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Wandalizm oraz niszczenie mienia na ul. Chrobrego 88 na terenie Cmentarza Ofiar Hitleryzmu.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu od strony balkonów w rejonie ul. Burzyńskiego 4-8 został zrealizowany.
mł. asp. Tobiasz Szczepański
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk51@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 055 / 58 521 13 27
Rejon służbowy nr: 51
Bolesława Chrobrego od nr 94 do 98 numery parzyste, Adolfa Dygasińskiego, Aleja Jana Pawła II od nr 1 do 29 oraz od nr 48 do 50, Augustyna Necla od nr 2 do14, Budziszów od nr 1 do 9, Henryka Wieczorkiewicza nr 1, 3, 5, Janusza Korczaka od nr 1 do 14, Majewskich od nr 1 do 39, Plac Trzeciego Tysiąclecia, Aleja Rzeczypospolitej nr 25 - 26, pętla Gdańsk Zaspa, Powstańców Wielkopolskich od nr 9 do 21 oraz ROD im. Powstańców Wielkopolskich, Janusza Meissnera, Polonii Gdańskiej od nr 1 do 11, Kazimnierza Jeżweskiego on nr 1 do 18,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją przy ul. Meissnera 13.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM "Rozstaje".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie nieprawidłowego parkowania w miejscach niewyznaczonych oraz na trawnikach w rejonie ul. Jana Pawła II 1-5 został zrealizowany.
sierż. Monika Lerczak
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk52@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 050 / 58 521 12 31
Rejon służbowy nr: 52
Aleja Rzeczypospolitej od nr 4 do 8 - parzyste, Arkońska od nr 10 do 68 - parzyste od nr 13A do 69 - nieparzyte, Jana Solikowskiego, Kołobrzeska od nr 5 do 39 - nieparzyste, od nr 8 do 32 - parzyste, Krynicka 1, Lęborska od nr 2 do 30 - parzyste oraz od nr 21 do 25 - nieparzyte, Malborska, Pucka, Słupska, Szczecińska od nr 7 do 65 nieparzyste, Wiatraczna (garaże od SKM Przymorze do ul. Lęborskiej),

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem przy ul. Kołobrzeskiej 23-27.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, UM Gdańsk.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu, zakłóceń spokoju i porządku publicznego na zapleczu pawilonów handlowych w rejonie ul. Szczecińskiej 23 został zrealizowany.
sierż. sztab. Natalia Wrońska (czasowe zastępstwo)
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk53@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 053 / 58 521 12 29
Rejon służbowy nr: 53
Kołobrzeska od nr 41 do 43 - nieparzyste, Chłopska od nr 3 do 7, Tolkmicka od nr 2 do 56, Szczecińska od nr 2A-2B do 8 - parzyste, Darłowska, ks. Jana Majdera, Władysławowska, Zgody I, Zgody II, Śląska od nr 21 do 41 oraz od 2 do 88, Wiatraczana garaże od ul. Lęborskiej do Śląskiej, Arkońska od nr 2 do 8 - parzyte, od nr 3 do 13-13/B - nieparzyte, Beniowskiego od nr 2 do 30 - parzyte, Bora Komorowskiego od nr 85a do 98, Lęborska od nr 1 do 19 - nieparzyte oraz od nr 27 do 35 - nieparzyste, Krynicka od nr 5 do 7,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie boiska przy ul. Chłopskiej 7.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. wyeliminowanie zjawiska grupowania się osób bezdomnych na klatkach schodowych na ul. Chłopskiej 7 został zrealizowany.
sierż. sztab. Natalia Wrońska
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk54@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 044 / 58 521 12 28
Rejon służbowy nr: 54
Śląska nr od 1 do 7 - nieparzyte, Józefa Chociszewskiego, Bydgoska, Bzowa, Chłopska nr 24 od nr 25 do 43 - nieparzyste, Czerwony Dwór, Leona Droszyńskiego, gen. Bora - Komorowskiego od nr 1 do 46 oraz 85, Bolesława Krzywoustego od nr 24 do 51, Wojciecha Kętrzyńskiego, Morawska, Maurycego Beniowskiego od nr 1 do 27 - nieparzyste i od 32 do 66 - parzyte, Mściwoja II od nr 22 do 62 - parzyste , Sambora, Słowiańska, Obotrycka, Poznańska od nr 15 do 40,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przy placu zabaw dla dzieci ul. Bzowa 3.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu w szczególności w dni targowe w rejonie Targowiska Zielony Rynek przy ul. Krzywoustego został zrealizowany.
mł, asp. Dawid Owłasiak
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk55@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 046 / 58 521 12 25
Rejon służbowy nr: 55
Aleja Rzeczypospolitej od nr 1 do 13 - nieparzyste, Opolska od nr 2 do 10 - parzyste, Kołobrzeska nr 42 i od 45 do 61 - nieparzyste, Obrońców Wybrzeża 4/F, Chłopska od nr 10 do 18 - parzyte,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem za sklepem Fresh Market przy ul. Rzeczypospolitej 5.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, właściciel sklepu, SM nr 1 ul. Opolska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie grupowania się osób bezdomnych, spożywania alkoholu i załatwiania potrzeb fizjologicznych w altanie śmietnikowej prz ul. Rzeczypospolitej 1 został zrealizowany.
st. sierż. Marcin Sorkowicz
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk56@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 045 / 58 521 12 24
Rejon służbowy nr: 56
Czarny Dwór od nr 2 do 18 i nr 5, Jelitkowski Dwór od nr 1 do 19, Olsztyńska, Opolska od nr 1 do 9- nieparzyste, Dąbrowszczaków od nr 31 do 37 - nieparzyste, Jantarowa od lewej strony wejścia na molo do wejścia 58 bez molo, Anastazego Wika - Czarnowskiego nr 1 i 2, Kołobrzeska od nr 44 do 58 - parzyste,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Nieprawidłowości zakresie parkowania pojazdów przy ul. Kołobrzeskiej 50.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie lub ograniczenie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, WRD KMP Gdańsk, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów wzdłuż posesji przy ul. Olsztyńskiej 4 został zrealizowany.
sierż. sztab. Tomasz Chabowski
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk57@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 054 / 58 521 12 32
Rejon służbowy nr: 57
Dąbrowszczaków od nr 28 do 36 - parzyte, Kołobrzeska od nr 63 do 77 - nieparzyste, Obrońców Wybrzeża od nr 1 do 27 - nieparzyste i od nr 2 do 12 - parzyte,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, dewastacja klatek schodowych, zakłócanie porządku publicznego przez osoby gromadzące się w rejonie falowca przy ul. Obrońców Wybrzeża 8/A,B,C,D

Zakładany cel do osiągnięcia: Poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń.

Zaangażowane podmioty: PSM "Przymorze" Administracja nr 4, Straż Miejska w Gdańsku.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu na klatce schodowej i od strony balkonów na ul. Obrońców Wybrzeża 6B został zrealizowany.
asp. Grzegorz Górnowicz
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk58@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 058 / 58 521 12 32
Rejon służbowy nr: 58
Jagiellońska od nr 2 do 46 - parzyste, Dąbrowczaków od 12 nr do 24 - parzyste, park im. Prezydenta Ronalda Regana, Chłopska od nr 20 do 24 - parzyste, Jantarowa od wejścia 58 do 60,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem i zaśmiecanie przy ul. Jagiellońskiej 2-4.

Zakładany cel do osiągnięcia: Poprawa bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie negatywnych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM nr 4 ul. Jagiellońska 3, Rada Dzielnicy.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu i zaśmiecania w rejonie ul. Jagiellońskiej 10 G-H został zrealizowany.
sierż. sztab. Alicja Kluk
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk59@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 048 / 58 521 12 29
Rejon służbowy nr: 59
Kupały, Leszka Białego, Maurycego Beniowskiego od nr 35 do 65 - nieparzystye i od 68 do 92, Mściwoja II od nr 47 do 85 - nieparzyste, Piastowska od 23 do 107 - nieparzyste i od 20 do 88 - parzyste, Poznańska od nr 1 do 13, Rzepichy, Subisława od nr 2 do 18, Świętopełka od nr 1 do 11, Bolesława Krzywoustego od nr 1 do 22, Chłopska od nr 49 do 65, Ziemowita, Pomorska od nr 82 do 98 - parzyste,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu oraz gromadzenie się osób bezdomnych przy ul. Pomorskiej 94A.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM "Osiedle Młodych".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu w parku oraz na terenach zielonych w rejonie ul. Pomorskiej 82-92 został zrealizowany.
asp. sztab. Robert Oganiaczyk
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk60@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 056 / 58 521 12 25
Rejon służbowy nr: 60
Gospody 6, 8, 14, 18, 20, Gdyńska, Pelplińska, Rybacka, Subisława od nr 19 do 50, Sztormowa, Szyprów,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w miejscach do tego niewyznaczonych przy ul. Gospody 14 i 18.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM "Żabianka".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie gromadzenia się osób bezdomnych i spożywania alkoholu na deptaku na ul. Subisława przy sklepie Grosz i hali targowej Gulden został zrealizowany.
mł. asp. Ewelina Radomska
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk61@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 057 / 58 521 12 28
Rejon służbowy nr: 61
Lecha od nr 1 do 5, Piastowska od nr 90 do 163 wraz z Parkiem, Pomorska od nr 68 A do D, Tysiąclecia od nr 1 do 30, Jagiellońska od 5 do 13 - nieparzyste, Mieszka I, Park Regana do wysokości hotelu Golden Tulip oraz wejścia na wysokości Jagiellońskiej, Dąbrowszczaków od nr 2 do 10 - parzyte i od 3 do 13 - nieparzyste, Chłopska od nr 34 do 72,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Chłopskiej 38.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM nr 2 ul. Piastowska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu przy sklepie Daniela na ul. Piastowskiej 98 został zrealizowany.
st. sierż. Łukasz Rynkiewicz
Komisariat Policji V w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk62@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 047 / 58 521 12 28
Rejon służbowy nr: 62
Pomorska od nr 39 do 48 A, Bałtycka od nr 1 do 41, Błękitna od nr 1 do 15, Bursztynowa od nr 5 do 25, Helska od nr 1 do 3, Husytów, Jakuba Wejhera od nr 3 do 34, Jelitkowska od nr 2 do 51, Kapliczna od nr 12 do 30, Morska od nr 1 do 5, Nadmorska od nr 2 do 23, Orłowska od nr 1 do 19, Piastowska od nr 175 do 214, Wypoczynkowa od nr 2 do 36 B, Plac Dwóch Miast, Gospody od nr 1 do 35 - nieparzyste, Jantarowa od wejścia 60 - 78, Jantarowa od nr 3 do 21,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie na terenie parku rekreacyjnego przy ul. Plac Dwóch Miast.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy "Żabianka".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie spożywania alkoholu w obrębie sklepów i punktów gastronomicznych na ul. Jantarowej i Jelitkowskiej został zrealizowany.Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.