Dzielnicowi Komisariatu Policji III w Gdańsku


Uwaga! Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu -informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji nr III w Gdańsku:
asp.szt. Rafał Czechowski nr.tel. 58 521 15 20 email: rafal.czechowski@gd.policja.gov.pl


podkom. Michał Jeliński
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk32@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 037 / 58 521 - 15 - 70
Rejon służbowy nr: 32
Stefana Czarnieckiego, Aleja Grunwaldzka od nr 1 do nr 51 - nieparzyte, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 2 do nr 6 - parzyste i od nr 1 do nr 15 - nieparzyste, Stanisława Konarskiego, ks. Leona Miszewskiego, Grzegorza Piramowicza, Towarowa, Jana Uphagena, Trubadurów,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Kradzieże na szkodę pasażerów na przystanku SKM Politechnika.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii przestępstw i wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, pozyskiwanie istotnych informacji odnośnie ewentualnych sprawców wykroczeń oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie nieprawidłowości w zakresie parkowania w obrębie ul. Czarnieckiego został osiągnięty.
sierż. sztab. Bartosz Kwiatkowski
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk33@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 026 / 58 521 - 15 - 17
Rejon służbowy nr: 33
Bohaterów Getta Warszawskiego, Bracka, gen.Józefa Fiszera, Aleja Grunwaldzka od nr 2 do 38 - parzyte, Jarowa od nr 1 do 3, Kręta od nr 1 do 7 i od 40 do 68, Ignacego Łukasiewicza, Gabriela Narutowicza, Karola Olszewskiego, Politechniczna, Aleksandra Puszkina, Siedlicka, Mariana Smoluchowskiego od nr 1 do 17 - nieparzyste, Jana Sobieskiego od nr 1 do 52, Romualda Traugutta od nr 1 do 95 i od nr 2 do 86, Własna Strzecha, Zygmunta Wróblewskiego, Aleja Zwycięstwa od nr 25 do 39, Park Akademicki,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie placu zabaw przy ul. Politechnicznej. 

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii przestępstw i wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, pozyskiwanie istotnych informacji odnośnie ewentualnych sprawców wykroczeń oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie nieprawidłowości w zakresie parkowania w obrębie skrzyżowania ul. Siedlickiej i ul. Traugutta został osiągnięty.
asp. Radosław Lesman
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk34@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 028 / 58 521 - 15 - 21
Rejon służbowy nr: 34
Akacjowa, Stefana Batorego od nr 1 do 23 - nieparzyste i od nr 2 do 26 - parzyste, Do Studzienki, Aleja Grunwaldzka od nr 40 do 118, Jaśkowa Dolina od nr 1 do 63 - nieparzyste i od 2 do 86 - parzyte, Juliusza Kossaka, Jana Matejki, Matki Polki, Partyzantów od nr 1 do 29, Stanisława Pawłowskiego, Szczepana Pileckiego, Władysława Pniewskiego, Henryka Sienkiewicza, Sobótki, Sosnowa, Józefa Wassowskiego, Park gen. De Gaulla,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie parku im. Charlesa de Gaullea na ul. Grunwaldzkiej.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii przestępstw i wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, pozyskiwanie istotnych informacji odnośnie ewentualnych sprawców wykroczeń oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków spożywania alkoholu na terenie przyległym do ul. Matki Polki został osiągnięty.
mł. asp. Tomasz Jończyk
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk35@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 029 / 58 521 - 15 - 21
Rejon służbowy nr: 35
Barokowa, Stefana Batorego od nr 25 do 49 - nieparzyste i od nr 28 do 50 - parzyste, Jana Dekerta, gen. De Gauella, Gotycka, Aleja Grunwaldzka od nr 120 do 148 - parzyste, Jesionowa, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Obywatelska, Partyzantów od nr 31 do 101 – nieparzyste i od nr 30 do 78 - parzyste, Podleśna, Renesansowa, Romańska, Secesyjna, Juliusza Słowackiego od nr 2 do 6 - parzyste, Stanisława Staszica, Topolowa, Współczesna, Zabytkowa,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie parku "Podleśna Polana" przy ul. Podleśnej.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii przestępstw i wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, pozyskiwanie istotnych informacji odnośnie ewentualnych sprawców wykroczeń oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków spożywania alkoholu na terenie przyległym do ul. Jesionowej został osiągnięty.
asp.sztab. Adam Kitowski
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk36@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 036 / 58 521 - 15 - 51
Rejon służbowy nr: 36
Krzysztofa Arciszewskiego, Bernarda Chrzanowskiego, Mikołaja Gomółki, mjr. Henryka Hubala, Jana Kiepury, Kmieca, Oskara Kolberga, Leśny Stok, Samuela Lindego, Ludowa, Kornela Makuszyńskiego, Partyzantów od nr 103 do 111 – nieparzyste i od 106 do 118 - parzyste, Władysława Reymonta, Rodzinna, Rolna, Róży Ostrowskiej, Ludomira Różyckiego, Juliusza Słowackiego od nr 8 do 90 – parzyste od nr 1 do 81 - nieparzyste, Srebrniki, Tadeusza Sygietyńskiego, Trawki, Franciszka Zubrzyckiego, Aleja Żołnierzy Wyklętych, Skwer prof. Pawła Gałuszk,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie ul. Słowackiego 25.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii przestępstw i wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, pozyskiwanie istotnych informacji odnośnie ewentualnych sprawców wykroczeń oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków spożywania alkoholu na terenie przyległym do ul. Słowackiego 35 został osiągnięty.
sierż. sztab. Maciej Kotlenga
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk37@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 027 / 58 521 - 15 - 51
Rejon służbowy nr: 37
Mirona Białoszewskiego, Braci Lewonieckich, Ceglana, Fryderyka Chopina, Czarna, Grzegorza Fitelberga, Michała Glinki, Wiktora Gomulickiego, Aleja Grunwaldzka od nr 154 do 244- parzyste i od 161 do 239- nieparzyste, Mieczysława Karłowicza, Stefana Kisielewskiego, Kolejarzy, płk. Wilka Krzyżanowskiego, Karola Lipińskiego, Miedziana, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Feliksa Nowowiejskiego, Antoniego Słonimskiego, ks. Bernarda Sychty, Władysława Syrokomli, Karola Szymanowskiego, Edwarda Stachury, Wincentego Pola, Wita Stwosza od nr 75 do 81 – nieparzyste i od 106 do 112 - parzyste, Aleja Wojska Polskiego, Ludwika Zamenhofa, Żeglarska, Władysława Żeleńskiego, Plac gen. Stanisława Maczka, Plac marsz. Józefa Piłsudskiego, Mariana Hemara, Skwer Krzysztofa Kolberga,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie dochodzi  do gromadzenia się osób spożywających alkohol.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków niewłaściwego parkowania w rejonie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku został osiągnięty.
sierż. sztab. Jarosław Bagiński
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk38@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 038 / 58 521 - 15 - 70
Rejon służbowy nr: 38
Bolesława Chrobrego od nr 57 do 79 – nieparzyste i od nr 60 do 76 - parzyste, Deotymy, Aleksandra Fredry, Górnicza, Grudziądzka, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 122 do 144- parzyste, Dźwigowa, Franciszka Hynka od nr 13 do 27, Jana Kilińskiego od nr 35 do 45 - nieparzyste i od nr 32 do 52 - parzyste, Koksowa, Kopalniana, Tadeusza Kościuszki od nr 2 do 112A - parzyste, Józefa Kraszewskiego, Lucyny Krzemienieckiej, Stanisława Kunickiego, Aleja Legionów nr od 58 do 72 i od 15 do 33- nieparzyste, Lwowska, Juliana Niemcewicza, Bolesława Prusa, Wincentego Pstrowskiego, Jana Strakowskiego, Zygmunta Augusta,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w obrębie CH "Chrobry" na ul. Hallera 132.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, pozyskiwanie istotnych informacji odnośnie ewentualnych sprawców wykroczeń oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Ochrona CH.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków kradzieży na szkodę klientów sklepu "Biedronka" został osiągnięty.
mł. asp. Marcin Freitag
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk39@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 031 / 58 521 - 15 - 17
Rejon służbowy nr: 39
Aldony, Biała, Danusi, Gołębia, Grażyny, Jana Kilińskiego od nr 1 do 33 - nieparzyste, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do 47- nieparzyste, Aleja Legionów od nr 2 do 56 - parzyste, Joachima Lelewela, Nad Stawem, Jana Pestalozziego, Wajdeloty, Konrada Wallenroda, Ludwika Waryńskiego od nr 9 do 38, Plac gen. Józefa Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego od nr 20 do 40 - parzyste, Zawiszy Czarnego,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Kradzieże na szkodę podróżnych na Dworcu PKP Gdańsk Wrzeszcz.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie ilości zdarzeń ze wspomnianej kategorii przestępstw i wykroczeń.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Ochrona "Impel", Zarząd Dworca PKP, Zarząd CH "Metropolia".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków spożywania alkoholu na terenie skweru przy kasynie "Cristal" został osiągnięty.
sierż. sztab. Marcin Kopiński
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk40@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 030 / 58 521 - 15 - 18
Rejon służbowy nr: 40
Bolesława Chrobrego od nr 1 do 55 – nieparzyste i od nr 2 do 58A - parzyste, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 115 do nr 163 – nieparzyste i od 84 do 120 - parzyste, Sebastiana Klonowicza od nr 1 do 43 – nieparzyste i od 2 do 46 - parzyste, Jana Kochanowskiego od nr 80 do 120- parzyste i od 79 do 113- nieparzyste, Tadeusza Kościuszki od nr 49 do 129 - nieparzyste, Aleja Legionów od nr 1 do 13 - nieparzyste, Lilli Wenedy, Manifestu Połanieckiego, Adama Mickiewicza od nr 2 do 42 - parzyste, Racławicka, Zbyszka z Bogdańca, Sochaczewska, Żywiecka, Andrzeja Modrzewskiego, Jana Ostroroga, Plac ks. Bronisława Komorowskiego, Plac bpa Edwarda O Rourke,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie przyległym do zaplecza budynku przy ul. Kościuszki 115. 

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, pozyskiwanie istotnych informacji odnośnie ewentualnych sprawców wykroczeń oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków dewastacji mienia przy ul. Racławickiej 17 został osiągnięty.
mł. asp. Paweł Wesołowski
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk41@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 033 / 58 521 - 15 - 27
Rejon służbowy nr: 41
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Franciszka Bohomolca, Daliowa, Gdańska nr 27C, 29A i 40, Grzegorza z Sanoka, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 165 do 201- nieparzyste, Sebastiana Klonowicza od nr 45 do 85 – nieparzyste i od 48 do 108 - parzyste, Jana Kochanowskiego od nr 122 do 130K i 115, Kolonia Uroda, Tadeusza Kościuszki od nr 114 do 132 - parzyste, Wrzeszczańska, Zaścianek, Żniwna, Uczniowska 36, Winogronowa, Małoogrodowa, Modrzewiowa, Konwalii, Kolonia Żeńcy,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie placu zabaw przy budynku ul. Baczyńskiego 4.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie bądź wyeliminowanie powyższego procederu, poprawa bezpieczeństwa na terenie placu zabaw, niedopuszczenie do zakłócenia spokoju i porządku prawnego.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu przy ul. Hallera 169 i poprawa bezpieczeństwa w obrębie placu został zrealizowany.
mł. asp. Łukasz Tomaszewski
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk42@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 032 / 58 521 - 15 - 27
Rejon służbowy nr: 42
Brzozowa, Romana Dmowskiego, Aleja Grunwaldzka od nr 53 do 145 - nieparzyste, Klonowa, Marii Konopnickiej, Antoniego Lendziona, Ludwika Waryńskiego od nr 1 do 7A i od nr 40 do 47, Ks. Józefa Zator Przytockiego, Plac Jerzego Kołodziejskiego, Skwer im. Anny Walentynowicz,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie skweru im. Anny Walentynowicz, gdzie dochodzi do gromadzenia się osób spożywających alkohol. 

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie zdarzeń ze wspomnianej kategorii wykroczeń poprzez podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, pozyskiwanie istotnych informacji odnośnie ewentualnych sprawców wykroczeń oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa na wskazanym terenie.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków spożywania alkoholu na terenie skweru przy kasynie "Cristal" został osiągnięty.
mł. asp. Jarosław Karczewski
Komisariat Policji III w Gdańsku
E-mail:  dzielnicowy.gdansk43@gd.policja.gov.pl
Telefon:    571 335 035 / 58 521 - 15 - 18
Rejon służbowy nr: 43
Dzielna, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 8 do 82 – parzyste od 17 do 107 - nieparzyste, Kliniczna 1 i 2, Jana Kochanowskiego od nr 1 do 78, dr. Franciszka Kubacza, Konrada Leczkowa, Godfryda Lengnicha, Adama Mickiewicza od nr 1 do 49 - nieparzyste, Ludwika Mierosławskiego, Stefana Okrzei, Poprzeczna, Próżna, Mikołaja Reja od nr 12 do 22 - parzyste, Saperów, Stanisława Wyspiańskiego nr od 1 do 25 - nieparzyste,

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku.

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu na terenie przyległym do budynku transformatora na ul. Klinicznej.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie i w dalszej perspektywie wyeliminowanie zdarzeń z kategorii wykroczeń porządkowych, takich jak spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jakim jest w/w teren, zgodnie z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj. ograniczenie przypadków nieprawidłowego parkowania w rejonie ul. Klinicznej został osiągnięty.Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2019 r.