Data publikacji: 2018-12-31     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Przed nami sylwestrowa noc, kojarząca się przede wszystkim z zabawą i radością. Niech beztroska, czy bezmyślna zabawa nie zepsują nam tak długo wyczekiwanej nocy! Nie ryzykujmy i powitajmy z radością oraz w pełnym zdrowiu Nowy 2019 Rok!

Podczas Sylwestra służbę będzie pełnić kilkudziesięciu funkcjonariuszy prewencji oraz z wydziału ruchu drogowego. Mundurowi, również „w cywilu”, pojawią się w okolicach klubów i w innych newralgicznych punktach miasta. Wsparcia Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku udzielą też funkcjonariusze Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjanci będą patrolować m.in. będą Główne Miasto, Targ Węglowy, Jar Wilanowski, Park Oruński, okolice Molo w Brzeźnie, na którym będą bawić się mieszkańcy Gdańska, okoliczne ulice, trasy dojścia i dojazdu do centrum, a także rejon dworca, perony SKM i PKP. Policjanci będą współdziałać również z innymi służbami m.in. ze Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei oraz z operatorem monitoringu miejskiego.
Co roku, przede wszystkim w okresie poprzedzającym Sylwestra, nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami staje się przyczyną groźnych wypadków. Używanie wyrobów pirotechnicznych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Pamiętajmy, że w dużej mierze bezpieczeństwo zależy od nas samych!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność, bowiem używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.


Pamiętajmy:

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.
Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków.
Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych.
Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

  • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń.
  •  Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się.
  • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
  • Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania.
  • Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!).
  • Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.
Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.
Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.
W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard.
Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.
Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.
Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

Pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch.
Przypominamy również, o tym, że kto sprzedaje wyroby pirotechniczne osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 lat.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2019 r.