Data publikacji: 2018-12-10     Jednostka: Wydział Prewencji KMP w Gdańsku

Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wzięła udział w projekcie społecznym dotyczącym problemu dyskryminacji i stereotypów. Każdy z uczestników projektu miał możliwość „wypożyczenia” osoby z grup postrzeganych stereotypowo tzw. Żywą Książkę. Żywe Książki to ludzie, przedstawiciele grup społecznych narażonych na dyskryminację.

W ramach działań ukierunkowanych na zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji i uprzedzeń funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wziął udział w projekcie Żywa Biblioteka, na zaproszenie Fundacji IRSE. Celem tych działań jest promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia. W trakcie spotkań czytelnika z Żywą Książką, poprzez zadawanie pytań, każda osoba miała możliwość zweryfikowania konkretnego stereotypu a w konsekwencji zbudować zaufanie, akceptację i własny pogląd na dany zawód, działanie czy postępowanie.

Aspirant Emilia Karczewska, która wzięła udział w projekcie Żywa Biblioteka, na co dzień zajmuje się profilaktyka społeczną, problematyką dzieci i młodzieży, a także osobami z pogranicza wykluczenia społecznego. Jednak przez 18 lat służby zajmowała wiele innych stanowisk policyjnych.
Policjantka została „przeczytana” przez kilka osób, które w większości nie miały jeszcze osobistego kontaktu z policjantem. W trakcie rozmowy czytelnicy zadawali wiele pytań dotyczących pracy policjanta, radzenia sobie w sytuacjach stresujących, kryzysowych. Interesowali się tym, z jakimi organizacjami i instytucjami na co dzień współpracujemy oraz jakie programy profilaktyczne są realizowane. Niektóre pytania dotyczyły nie tylko sfery zawodowej, ale również zainteresowań.

Wiedza, jaką posiadali czytelnicy, często bazowała na informacjach i stereotypach zaciągniętych z opinii innych osób i środowisk.
Żywa Biblioteka jest o różnorodności, Policjanci  nie należą do grup mniejszościowych, nie mniej jednak często postrzegani są schematycznie i stereotypowo. Do Żywej Biblioteki mógł przyjść każdy, kto chce poznać drugiego człowieka, dowiedzieć się więcej o jego sytuacji, poglądach, życiu. Była to także przestrzeń do weryfikacji własnych stereotypów. Nie było tematów tabu, listy przygotowanych pytań, publiczności ani moderatorów. Każdy Czytelnik/Czytelniczka miał 30 minut na prywatną rozmowę z wybraną Żywą Książką.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2019 r.