Data publikacji: 2018-11-14     Jednostka: Wydział Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku

Policjantka ruchu drogowego spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku. Podczas prelekcji funkcjonariuszka rozmawiała z dziećmi m.in. o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także poruszyła zagadnienia dotyczące używania elementów odblaskowych. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość uczenia się zasad bezpieczeństwa poprzez zabawę z „autochodzikiem

Na zaproszenie Dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana 2 w Gdańsku, policjantka z ruchu drogowego spotkała się z uczniami klas I –III Szkoły. Spotkanie z dziećmi rozpoczęło się od wyjaśnienia, na czym polega praca policjanta i zaprezentowania munduru. Jednak głównym celem przybycia policjantki była pogadanka na temat zasad poruszania się po drogach. Funkcjonariuszka rozmawiała z dziećmi na temat właściwych zachowań najmłodszych uczestników ruchu drogowego w trakcie drogi do szkoły i do domu. Policjantka w czasie prelekcji uczyła między innymi właściwego przechodzenia przez jezdnię, a także omówiła zagadnienia dotyczące sygnalizacji świetlnej i zasad jej funkcjonowania. W ramach akcji „Świeć przykładem” funkcjonariuszka poruszyła również temat dotyczący używania elementów odblaskowych. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość ćwiczenia praktycznych umiejętności poruszania się po drogach, wykorzystując do tego celu „autochodzik".


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.