Data publikacji: 2018-10-29     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Funkcjonariusze wydziału prewencji gdańskiej komendy oraz Komisariatu Policji w Nowym Porcie wzięli udział w ,,Młodej Konferencji’’ zorganizowanej i prowadzonej przez młodzież w IV LO w Gdańsku.

W miniony piątek policjanci z komendy miejskiej i komisariatu w Nowym Porcie wzięli udział w ,,Młodej Konferencji’’, która odbyła się w IV LO w Gdańsku. Spotkanie pod okiem prezes stowarzyszenia Iwony Woźniewskiej przygotowali i przeprowadzili młodzi członkowie ,,Stowarzyszenia 180 stopni’’ działającego w dzielnicy Nowy Port.

Funkcjonariusze oraz pozostali uczestnicy w pierwszej części spotkania wysłuchali prowadzących, którzy przedstawili raport Młodej Grupy Badawczej i zapoznali ich z wynikami przeprowadzonych przez nich badań naukowych dotyczących mieszkańców dzielnicy Nowy Port. W trakcie konferencji policjanci w jednym z punktów programu mówili o tzw. ,,zachowaniach ryzykownych’’ wśród młodzieży, ich przyczynach i skutkach, a także powiedzieli słuchaczom, dlaczego młodzi ludzie są ważni dla społeczeństwa.

Policjanci z komisariatu w Nowym Porcie od kilku lat współpracują ze Stowarzyszeniem 180 stopni, które działa m.in. na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy. Powołana kilka lat temu nieformalna grupa ds. bezpieczeństwa w Nowym Porcie skupiająca wokół siebie ludzi, którzy chętnie działają i realizują programy profilaktyczne, pracują również z ,,trudną’’ z młodzieżą.

Członkowie grupy, w której skład wchodzą także funkcjonariusze ds. nieletnich i dzielnicowy w trakcie spotkań mówią młodym nie tylko o odpowiedzialności nieletnich, ale także podejmują działania profilaktyczne. Młodzi mieszkańcy Nowego Portu w trakcie takich spotkań mają okazję porozmawiać z policjantami o ich pracy, uzyskać informacje gdzie w razie potrzeby mogą uzyskać pomoc.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2019 r.