Data publikacji: 2018-10-25     Jednostka: Komisariat V Policji w Gdańsku

Policjanci z Komisariatu V Policji w Gdańsku prowadzą  czynności w sprawie włamania na rachunek bankowy oraz kradzież z niego blisko pieniędzy poprzez ośmiokrotne zapłacenie za zakupy. Związek ze sprawą może mieć dwóch mężczyzn, których wizerunek publikujemy. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn ze zdjęcia lub posiadają informacje na ich temat, proszone są o kontakt z Policją.

Funkcjonariusze z Komisariatu V Policji w Gdańsku prowadzą czynności w sprawie włamania na rachunek bankowy oraz kradzież z niego blisko 130 złotych poprzez zapłacenie za zakupy.
Związek ze sprawą może mieć dwóch mężczyzn, których wizerunek publikujemy. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn ze zdjęcia lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem V Policji w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc na nr oficera dyżurnego (58) 521-12-22 lub pisząc na adres mailowy: komendant.kp5@gd.policja.gov.pl.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2019 r.