Data publikacji: 2018-10-03     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

We wtorek gdańscy policjanci spotkali się z seniorami w Centrum Aktywności i Wsparcia Dla Osób Starszych przy ul. Sterniczej 2. Debata otwarta i temat przewodni „bezpieczeństwo osób 60 plus” były świetną okazją, aby spotkać się z seniorami, porozmawiać o bezpieczeństwie i podyskutować na tematy interesujące uczestników spotkania.

Policjanci z wydziału prewencji gdańskiej komendy oraz komendant i kierownik referatu prewencji komisariatu w Nowym Porcie, a także współprowadzący i organizujący spotkanie pracownicy gdańskiego MOPR spotkali się z blisko 60-osobnową grupą seniorów w Centrum Aktywności i Wsparcia Dla Osób Starszych przy ul. Sterniczej 2.

Funkcjonariusze w trakcie aktywizującej i edukacyjnej debaty pt. „Seniorze bądź ostrożny -także w ruchu drogowym” mówili o zasadach ruchu drogowego, przepisach obowiązujących pieszych, jak bezpiecznie poruszać się po chodniku i przejściu oraz jakich sytuacji unikać, aby nie stać się ofiarą kolizji lub wypadku.
Były konkursy wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego, a wszystkie odpowiedzi nagrodzono drobnymi upominkami, które osobiście wręczył komendant komisariatu nadkom. Tomasz Adamowicz.
Uczestnicy debaty dowiedzieli się również jak zachować się w sytuacji, podczas której mogą paść ofiarą przestępstwa. W szczególności policjanci opowiadali o przestępstwach tzw. metodą na wnuczka, policjanta, czy kradzież mieszkaniowa pod legendą ,,pracownik administracji, wodociągów" itp.
Przekazanie seniorom tych cennych informacji ma na celu zwiększenie ich świadomości na temat czyhających zagrożeń, zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim uświadomienie, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.


 
 

Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.