Data publikacji: 2018-06-22     Jednostka: Wydział Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku

Wczoraj gdańscy policjanci przeprowadzili działania dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego. W akcji brało udział 137 policjantów ruchu drogowego i prewencji, a celem tych wzmożonych działań była poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Podczas wczorajszych działań policjanci zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, czyli wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kontrole funkcjonariuszy dotyczyły między innymi kierujących pojazdami, gdyż to właśnie wielokrotnie ich brawura jest przyczyną potrąceń, w których piesi tracą zdrowie a nawet życie. Tego dnia policjanci ujawnili 52 przypadki wykroczeń popełnionych przez kierowców. Wśród nich było 21 sprawców wykroczeń popełnionych względem pieszych i rowerzystów ( nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów) . Nie obyło się też bez mandatów nałożonych na pieszych, którzy w sposób rażący naruszyli przepisy ruchu drogowego - w sumie otrzymało je 27 osoby. W siedmiu przypadkach policjanci zastosowali pouczenia. Podczas działań policjanci dyscyplinowali tych, którzy przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych , nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej czy też wchodzili na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. 8 mandatów nałożono również na kierujących rowerem. Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" mają na celu poprawę bezpieczeństwa ale też uświadomienie pieszym, że oni również w dużym stopniu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i mogą stać się sprawcami czy też ofiarami zdarzeń drogowych przez nieprzestrzeganie przepisów.

W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego policjanci przypominają:

KIEROWCO!!!

Obowiązek ustępowania pieszym znajdującym się na przejściu wynika z art.26 prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu".

PIESZY POWINIEN!!!!

- upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię i obserwować ruch pojazdów z obu kierunków;

- nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych, ponieważ kierowca nie zatrzyma pojazdu w miejscu;

- nie wchodzić na jezdnię zza pojazdu ( np. autobusu) przy braku pełnej widoczności - nie wbiegać na jezdnię;

- przekraczać jezdnię tylko w miejscach dozwolonych.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.