Data publikacji: 2018-06-01     Jednostka: KGP

"Dla każdego jest miejsce na drodze” - pod takim hasłem 25 maja 2018 roku polska Policja rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną, skierowaną do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas trwania akcji będą promować bezpieczne korzystanie z drogi poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego.
Akcja informacyjno-edukacyjna pn. "Dla każdego jest miejsce na drodze" rozpoczęła się 25 maja 2018 roku. Jej celem jest: - promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególne kategorie uczestników, z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, tj. jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów, - podniesienie poziomu wiedzy na temat prawnych ram i zasad wspólnej koegzystencji na drodze, - propagowanie kulturalnych i życzliwych zachowań. Policjanci przez cały czas trwania przedsięwzięcia będą informować, edukować i przypominać, że droga jest dla wszystkich, jednak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika jest obowiązkiem, a w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bądźmy więc wobec siebie życzliwi i pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Uśmiech, tolerancja i opanowanie emocji przynosi lepsze skutki niż agresywne zachowanie. Chcąc coś zmienić, zacznijmy od siebie. Źródło: KGP


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2019 r.