Data publikacji: 2018-01-23     Jednostka: Wydział Prewencji KMP w Gdańsku

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zorganizowali szkolenia dla dzielnicowych oraz policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych w zakresie programu wczesnej interwencji „FreD Goes Net" dla dzieci i młodzieży. Spotkania odbyły się w świetlicy komendy miejskiej. Program wdrożony został w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach międzynarodowego projektu.

Gdańscy policjanci uczestniczyli w szkoleniach, którego tematyka odnosiła się do programu wczesnej interwencji „FreD Goes Net" dla dzieci i młodzieży eksperymentujących z nowymi środkami psychoaktywnymi. Spotkania odbyły się wczoraj w świetlicy komendy miejskiej. Ich organizatorami byli funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „ Mrowisko"

W trakcie szkoleń słuchaczom przybliżono tematykę programu „FreD goes net" oraz przekazano materiały informacyjne. Poinformowano również o całodobowym numerze 500-476-800, pod który mogą dzwonić nie tylko młodzi ludzie, ale również ich rodzice lub opiekunowie.

Program „FreD Goes Net" jest programem wczesnej interwencji skierowanym do osób młodych, którzy zaczęli eksperymentować z używkami i zostali „przyłapani" na zażywaniu narkotyków lub piciu alkoholu. Program wdrożony został w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach międzynarodowego projektu. Adresatami programu są osoby młode wieku 14-21 lat, które w sposób okazjonalny używają substancji psychoaktywnych. Program działa na zasadzie dobrowolności.

Prowadzony jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych, w ramach których poruszane są tematy w zakresie zagrożeń, konsekwencji, oceny ryzyka czy też przekazywania praktycznych porad i lokalnych możliwości w obszarze niesienia pomocy. Celem zajęć jest przede wszystkim podniesienie wiedzy na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, a także zmiana postaw i zachowań ryzykownych - dążąc do abstynencji lub ograniczenia używania substancji psychoaktywnych. Spotkania są anonimowe i bezpłatne. Na terenie Gdańska program realizowany jest przez gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko.

Celem szkolenia była również wspólna wymiana doświadczeń w aspekcie zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń wynikających z wprowadzania do obrotu nielegalnych substancji psychoaktywnych. Wykłady w ramach tego projektu były dla funkcjonariuszy doskonałą okazją do rozpatrzenia całego spektrum problemu m.in. z perspektywy prawnej, zdrowotnej oraz społecznej, a także działań prewencyjnych i profilaktycznych.

 

Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.