Data publikacji: 2018-01-22     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdańscy policjanci podsumowali zgłoszenia internautów odnotowane na krajowej mapie zagrożeń w 2017 roku. Goście oraz mieszkańcy Gdańska zaznaczyli łącznie 5594 miejsc, w których ich zdaniem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Policjanci korzystają z tych informacji i codziennie przeprowadzają interwencje, które w sposób bezpośredni likwidują zagrożenia.

Na przestrzeni 2017 roku gdańscy policjanci odnotowali na terenie miasta 5594 zgłoszeń, które zostały naniesione przez internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Część z zaznaczonych na mapie miejsc pokrywała się i dotyczyła tych samych nieprawidłowości. Wspomniana aplikacja od momentu jej uruchomienia cieszy się bardzo dużą popularnością. Mieszkańcy aktywnie informują Policję o pojawiających się zagrożeniach. Dzięki takiej współpracy funkcjonariusze mogą skutecznie zadziałać nawet w sytuacji, gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas. Do najczęstszych nieprawidłowości wskazywanych w minionym roku przez internautów na terenie powiatu starogardzkiego zaliczyć można nieprawidłowe parkowanie – 2426 zgłoszenia to ponad 43 % wszystkich zgłoszeń oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – ponad 16 % zgłoszeń. Zagrożenia te stanowiły blisko 60 % wszystkich otrzymanych sygnałów. W dalszej kolejności internauci wskazywali miejsca, w których dochodzi do zaśmiecania terenu oraz sygnalizowali występowanie niewłaściwej infrastruktury drogowej .

Dzięki zgłoszeniom internautów policjanci za pośrednictwem innych instytucji którym zgłaszali nurtujące mieszkańców problemy doprowadzili m.in. do tego, że

  • naprawiono nawierzchnię przy ul. Miałki Szlak, internauci zgłaszali tam „ dziurę na dziurze”

  • przy ul. Goszczyńskiego wyeliminowano wystające kostki brukowe wkoło zapadniętej studzienki, które uszkadzały pojazdy

  • Sygnalizator świetlny dla samochodów poruszających się ul. Kartuską w kierunku Jasienia zasłonięty był przez znak przejście dla pieszych oraz tabliczkę T-27 Agatka policjanci potwierdzili zgłoszenie, przesłali wniosek do GZDIZ i dzięki temu oznakowanie pionowe zostało poprawione w dn. 27.11.2017

  • Przy ul. Bajki znak drogowy ukryty był za skrzynką. Kierowcy skręcają w prawo jechali pod prąd czym powodowali bardzo niebezpieczne sytuacje. Policjanci potwierdzili zgłoszenie - przesłali wniosek do GZDIZ i w listopadzie została wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na likwidacji znaku „ustąp pierwszeństwa" , wymiany tarczy znaku B-22 "zakaz skręcania w prawo" na nowy oraz ustawienia znaku D-52 "strefa ruchu" o na rewersie D-53 "koniec strefy ruchu" .

  • Dzięki zgłoszeniu policjanci likwidowali nielegalne wysypisko śmieci np. przy ul. Olchowej, policjanci ustalili właściciela posesji i kazali mu uprzątnąć teren.p

Ponadto w 2017 roku wiele zgłoszeń stanowiły nieprawidłowości w zakresie ruchu drogowego i dotyczyły głównie kierujących, którzy nie stosowali się do znaków drogowych i przekraczali obowiązujące ograniczenia prędkości. Ich weryfikacją zajmowali się funkcjonariusze ze starogardzkiej drogówki. Najczęściej interweniowali oni na ul. Słowackiego, Elbląskiej, Armii Krajowej,Sucharskiego, gdzie internauci sygnalizowali na KMZB częste przekraczanie dozwolonej prędkości. Kierowani w ten rejon policjanci, za popełnianie wspomnianego wykroczenia nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie oraz zatrzymywali prawa jazdy kierowcom którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h.

Na przestrzeni całego minionego roku policjanci sprawdzili każde naniesione na mapę zgłoszenie. Na 5594 wszystkich otrzymanych sygnałów policjanci potwierdzili 1665 miejsc, które zostały objęte nadzorem w celu wyrugowania zagrożeń oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Funkcjonariusze zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Policjanci proszą o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

 

Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.