Data publikacji: 2018-01-19     Jednostka: KGP

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno –  edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnienie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Elementem akcji jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów 
i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU.

W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2002 r., bądź później. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego br. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Głównej Policji wraz z kartą zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 marca 2018 r., a nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Szczegóły dot. konkursu - http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-plastyczny-Stok-nie-jest-dla-balwanow.html


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.