Data publikacji: 2018-01-17     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Mniej kradzieży, mniej włamań, rozbojów, i uszkodzeń ciała. Większa wykrywalność. Jednym z priorytetów - bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas odprawy służbowej w nowym Komisariacie Policji II gdańscy policjanci podsumowali swoje działania na rzecz bezpieczeństwa w 2017 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku inspektor Jarosław Rzymkowski oraz komendanci gdańskich komisariatów.

Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Wojciech Siwek, 15 stycznia br. zwołał odprawę z kadrą kierowniczą gdańskiej Policji poświęconą ocenie stanu bezpieczeństwa w minionym 2017 roku. Odprawę poprowadził Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Wojciech Siwek przy udziale swoich zastępców mł. insp. Artur Mędrzyckiego oraz mł. Insp. Sylwestra Mieszczaka. Oprócz Kierownictwa gdańskiej komendy, komendantów komisariatów oraz naczelników wydziałów, w spotkaniu uczestniczył również Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski. Spotkanie odbyło się w Komisariacie II Policji w Gdańsku. Podczas odprawy podsumowano działania policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a także wskazano priorytety i zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na najbliższe 12 miesięcy.

W 2017 roku na terenie miasta policjanci odnotowali ogólny spadek liczby przestępstw kryminalnych, co miało swoje odzwierciedlenie w mniejszej liczbie wszczętych postępowań przygotowawczych o prawie 400 w porównaniu do 2016 roku. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2017 roku wzrosła o ponad 6 proc. w porównaniu do 2016 roku. Mniejszą liczbę czynów odnotowano w takich kategoriach jak: kradzieże, rozboje, bójki, uszkodzenia ciała, włamania.

Policjanci zwiększyli swoją skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw gospodarczych i narkotykowych, stąd większa liczba postępowań wszczętych w tych kategoriach przestępstw. Wykrywalność przestępstw gospodarczych wzrosła o ponad 11 procent.

Policyjni śledczy w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości przeszło 3 mln złotych o ponad milion więcej niż w 2016 roku.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

Policjanci ruchu drogowego odnotowali 519 wypadków, w których 13 osób poniosło śmierć, a 613 osób zostało rannych. Podczas służby policjanci przeprowadzili ponad 265 tysięcy kontroli stanu trzeźwości kierujących. Zatrzymali ponad tysiąc osób nietrzeźwych. Funkcjonariusze zatrzymali także 1143 praw jazdy, w tym 478 za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ponadto policjanci ruchu drogowego w trakcie przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali blisko 5 tysięcy dowodów rejestracyjnych od pojazdów, których stan techniczny w większości przypadków stwarzał realne zagrożenie na drodze.

Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z priorytetów na 2018 rok.

W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu ogółem 180 imprez masowych, 273 protestów. Były to imprezy sportowe, ale również artystyczno-rozrywkowe. Łącznie w zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez oraz protestów zaangażowanych było 11 964 policjantów.

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku w 2017 roku pozyskano łącznie 650 000zł.

Przykłady:

  • oddano do użytku budynek Komisariat II przy ul. Długa Grobla 4,
  • Wsparcie finansowe w kwocie 200 000 z przeznaczeniem na dodatkowe patrole skierowane w sezonie letnim w rejony najczęściej odwiedzane przez turystów.
  • Wsparcie finansowe w kwocie 39 000 na realizację Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
  • Wsparcie finansowe w kwocie 20 800 na zatrudnienie tłumaczy w sezonie letnim
  • Wsparcie finansowe w kwocie 140 000 na zakup 4 aut oznakowanych;
  • Wsparcie finansowe w kwocie 213 800 na adaptację zawodową.

Ostatnim, który zabrał głos był Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski. Komendant podsumował działania gdańskiej Policji w 2017 roku i podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki. Zaznaczył, że pracujemy dla społeczeństwa. Podkreślił tym samym, że nasze działania powinny być szybkie, sprawne i skuteczne.

 

Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.