Data publikacji: 2017-12-27     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Przed nami sylwestrowa noc, kojarząca się przede wszystkim z zabawą i radością. Niech beztroska, czy bezmyślna zabawa nie zepsują nam tak długo wyczekiwanej nocy! Nie ryzykujmy i powitajmy z radością oraz w pełnym zdrowiu Nowy 2018 Rok!

Podczas Sylwestra służbę będzie pełnić kilkudziesięciu funkcjonariuszy prewencji oraz z wydziału ruchu drogowego. Mundurowi, również „w cywilu”, pojawią się w okolicach klubów i w innych newralgicznych punktach miasta. Wsparcia Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku udzielą też funkcjonariusze Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjanci będą patrolować m.in. będą Główne Miasto, Targ Węglowy na którym będą bawić się mieszkańcy Gdańska, okoliczne ulice, trasy dojścia i dojazdu do centrum, a także rejon dworca, perony SKM i PKP. Policjanci będą współdziałać również z innymi służbami m.in. ze Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei oraz z operatorem monitoringu miejskiego.

Co roku, przede wszystkim w okresie poprzedzającym Sylwestra, nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami staje się przyczyną groźnych wypadków. Używanie wyrobów pirotechnicznych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że w dużej mierze bezpieczeństwo zależy od nas samych!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność, bowiem używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

Pamiętajmy:

 • Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.

 • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 • Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków.

 • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych.

 • Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.


Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

 • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń.

 • Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się.

 • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.

 • Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania.

 • Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!).

 • Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

 

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

 • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.

 • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.

 • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.

 • W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard.

 • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.

 • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

 • Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

  Pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch. 

  Przypominamy również, o tym, że kto sprzedaje wyroby pirotechniczne osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 lat.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.