Data publikacji: 2017-12-18     Jednostka: Wydział Prewencji KMP w Gdańsku

W ubiegły piątek w Szkole Podstawowej nr 58 w Gdańsku odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w szkole. W spotkaniu uczestniczyli policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, a także pedagog, nauczyciele i grupa uczniów.

15 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Skarpowej 3 w Gdańsku odbyła się debata społeczna. Jej tematem było bezpieczeństwo uczniów oraz sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole. W spotkaniu wziął udział kom. Sylwester Zabłocki, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. 

Nauczyciele i uczniowie wskazali funkcjonariuszom przykładowe sytuacje kryzysowe, do jakich może dojść w szkole. Uczestnicy dyskusji wspólnie próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie czy bezpieczeństwo w szkole należy traktować jako okazjonalne interwencje, czy może stanowi ono element całościowego procesu wychowawczego. W trakcie debaty poruszono też m.in. tematy przemocy w szkole oraz niebezpieczeństw, z jakimi uczniowie mogą się spotkać w cyberprzestrzeni. Na zakończenie każdy chętny mógł indywidualnie porozmawiać z policjantami i pedagogiem.

Debata miała na celu określenie, jakie są potrzeby i oczekiwania środowiska szkolnego w zakresie bezpieczeństwa. Tego typu spotkania stanowią doskonałą okazję do wymiany informacji między Policją a placówką oświatową. 


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.