Data publikacji: 2017-12-15     Jednostka: Wydział Prewencji KMP w Gdańsku

Gdańscy policjanci od kilku lat prowadzą wspólny projekt z kinem Helios pt. „Akademia bezpieczeństwa”. Przed seansami filmowymi organizowanymi dla szkół podstawowych, z uczniami spotykają się policjanci, którzy przekazują im wiele cennych rad, które mają bardzo duży wpływ na ich bezpieczeństwo. Spotkania odbywają się przez cały rok szkolny.

Podczas mijającego tygodnia w kinie Helios policjanci z Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przeprowadzili kolejne spotkania w ramach trwającego od kilku lat wspólnego projektu „Akademia bezpieczeństwa”. Od kilku lat, dzięki współpracy z kinem, przed seansami organizowanymi dla szkół podstawowych, policjanci spotykają się z uczniami. W każdym miesiącu funkcjonariusze poruszają inną tematykę. Pierwsze spotkania, dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przybliżali uczniom zasady dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły, jak poruszać się rowerem w mieście i jak ważne jest być widocznym na drodze.

Najmłodsi poznali dotychczas zagadnienia związane z przemocą rówieśniczą i odpowiedzialnością nieletnich. Ponadto przybliżone zostały im zasady bezpieczeństwa, uczniowie dowiedzieli się, co zrobić, gdy zagubią się w mieście i jak postępować mają ze zwierzętami. Omawiane były również tematy związane z zagrożeniami w Internecie, pierwszą pomocą.

Podczas mijającego tygodnia policjantki przeprowadziły w kinie zajęcia dla blisko 500 dzieci. Tym razem policjantki omówiły za pomocą prezentacji multimedialnej zagadnienia związane z niszczeniem mienia nanoszeniem nielegalnego graffiti na elementy infrastruktury, a w konsekwencji o odpowiedzialności jaka za to może grozić. Poprzez spotkania o tej właśnie tematyce policjantki chcą zminimalizować negatywne zachowania uczniów, wpoić dzieciom jaką wartość dla ludzi ma otaczająca nas świat, oraz uczyć poszanowania mienia publicznego.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.