Data publikacji: 2017-12-08     Jednostka: Wydział Prewencji KMP w Gdańsku

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa okazała się ważnym i bardzo popularnym sposobem komunikowania się z Policją. Tylko w listopadzie tego roku policjanci odnotowali kolejnych 259 zgłoszeń. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i skuteczna w przekazywaniu informacji o zagrożeniach. Dziękujemy za otrzymane sygnały i zachęcamy do dalszego korzystania z Mapy.

1 lipca 2016 roku w województwie pomorskim ruszył program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Od tego dnia każdy mieszkaniec Gdańska może sam zadbać o bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Może też sprawdzić czy w okolicy zamieszkania jest bezpiecznie.

Tylko w listopadzie br. gdańscy mundurowi otrzymali 259 zgłoszeń, z czego blisko 60 % zgłoszeń zostało potwierdzonych. Od początku istnienia aplikacji funkcjonariusze odnotowali blisko 7 tysięcy zgłoszeń na terenie Gdańska. To pokazuje, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców nie są im wcale obojętne. Każdy chce mieć wpływ na bezpieczeństwo okolicy, w której mieszka, uczy się lub pracuje.

W listopadzie najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania- 182 zgłoszenia, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych- 41 zgłoszeń.

Stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aplikacja opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: <

1.informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

2.informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: - bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.; - w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

3.informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. 

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Obsługa Mapy zagrożeń jest intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę internetową http://www.gdansk.policja.gov.pl i kliknąć w baner Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po wejściu znajdziemy informacje nt. aplikacji. Znajdują się tam również odnośniki do KMZB i statystyk. Należy uważnie przeczytać regulamin, zatwierdzić go i już można przekazywać policjantom informacje o niepokojących nas zjawiskach. Policja ma 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone” i dążą do usunięcia konkretnego zagrożenia. W razie potrzeby do działań angażowane są także inne służby.

UWAGA! Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.