Data publikacji: 2017-09-29     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdańscy dzielnicowi w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas" na bieżąco spotykają się z uczniami w szkołach, mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji i rozmawiają z nimi o bezpieczeństwie.  Od początku roku odbyli oni ponad 1700 tego typu spotkań. Dzielnicowi rozpoznają potrzeby i oczekiwania mieszkańców, diagnozują lokalne problemy oraz pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Podczas spotkań informują także o działaniu aplikacji Moja Komenda, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i zawodzie policjanta.

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną w swoim rejonie służbowym. Rozpoznają oni potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. To policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” gdańscy dzielnicowi na bieżąco spotykają się z uczniami w szkołach, mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych instytucji. Od początku odbyli oni ponad 1700 tego typu spotkań.Tylko w ostatnich dniach dzielnicowi z komisariatu VIII spotkali się działkowcami,dyrekcją przedszkola na Jasieniu, uczniami ze szkoły na Niedźwiedniku oraz radami dzielnic, przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych i mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Podczas spotkań policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na różnych obszarach oraz informują o działaniu aplikacji Moja Komenda i Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Są to proste w obsłudze aplikacje, dzięki którym można bez problemu odnaleźć najbliższą jednostkę Policji i swojego dzielnicowego oraz samemu zadbać o bezpieczeństwo.

W trakcie rozmów z mieszkańcami policjanci poruszają również tematykę dotyczącą zawodu policjanta, mówiąc m.in. o wymogach, jakie musi spełnić kandydat do służby w Policji oraz informują o etapach postępowania kwalifikacyjnego. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą składać dokumenty po uprzedniej rejestracji na adres e-mailowy: dobor@gd.policja.gov.pl. Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, we wtorki w godz. 8.00-17.30.

Każdy z nas może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, zachęcamy do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.