Data publikacji: 2017-06-14     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wczoraj w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W spotkaniu uczestniczyli gdańscy policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz prewencji, a także pedagog, przedstawiciele władz szkoły i grupa kilkudziesięciu młodych osób.

Wczoraj w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej w Gdańsku odbyła się debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu uczestniczył podkom. Zbigniew Korytnicki - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Tematem spotkania, które zorganizowali policjanci z gdańskiej komendy było bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W trakcie debaty uczestnicy mogli porozmawiać z funkcjonariuszami na temat zdarzeń drogowych w Gdańsku oraz dowiedzieli się co należy robić, aby zadbać jak najlepiej o własne bezpieczeństwo. Funkcjonariusze przypomnieli również tematykę  odpowiedzialności karnej. W trakcie dyskusji grupa młodych osób miała także możliwość wyrażenia swoich opinii na temat bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania każdy chętny mógł również indywidualnie porozmawiać z policjantami na nurtujące ich pytania.

Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Spotkania te pozwalają na wymianę informacji między Policją, a mieszkańcami Gdańska o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu mogą zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.