Data publikacji: 2017-05-26     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia mamy bardzo dobrą propozycję –  zostań policjantem. Jeśli zechcesz z nami pracować, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą składać dokumenty po uprzedniej rejestracji na adres e-mailowy: dobor@gd.policja.gov.pl. Zgodnie z kolejnością zgłoszeń każdemu kandydatowi zostanie wskazany drogą mailową lub telefonicznie termin złożenia dokumentów. Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, we wtorki w godz. 8.00-17.30.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi Policji musi spełnić następujące wymagania:
- posiadać polskie obywatelstwo,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotówjest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli kandydat spełnia powyższe wymogi, może ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji.

Po przyjęciu do służby na ok. 5,5 miesiąca policjant kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, jest czasowo oddelegowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku. Czas delegowania wynosi 49 dni, czyli musi odbyć 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji. Po zakończeniu adaptacji policjant trafia do jednostki docelowej.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.