Informacje dla mediów

Osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami:

asp. Karina Kamińska

asp. Karina Kamińska

st. asp. Mariusz Chrzanowski

asp.szt. Mariusz Chrzanowski

Adres: ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk
Tel. 58 321-64-40
e-mail:
rzecznikkmp@pomorska.policja.gov.pl
UWAGA: odpowiadamy tylko na e-maile przesyłane przez dziennikarzy!
Informacji udzielamy w dni powszednie w godzinach 7:00 - 15:00.
Poza godzinami urzędowania tylko w sytuacjach nadzwyczajnych
kontakt pod nr telefonu: 695-400-852.

UWAGA!!! korespondencja niebędąca skargą lub wnioskiem na funkcjonowanie Policji, będzie przekazywana do odpowiednich komórek jednostki bez powiadamiania strony. Organ udziela odpowiedzi na skargi i wnioski wyłącznie w formie pisemnej. Skargę lub wniosek niezawierający imienia, nazwiska (nazwy) i adresu składającego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5 poz. 46) 
Nr art.:334, modyfikacja: 2018-03-19
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.